+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

Cílem finančního učení je naučit se čtyřem základním dovednostem s penězi – vydělávat, řídit, spravovat a rozmnožovat, abychom svůj produktivní život maximálně efektivně využili pro zajišťění svého aktuálního života, ale i života ve stáří.

Rozmnožování peněz neboli investování, je důležitou dovedností, která nám pomůže z peněz utvářet pracovité nádeníky, kteří budou vedle nás přinášet do rodinného rozpočtu další příjem. Jak ale investovat, abychom své peníze naopak neztratili a nepřišli o veškeré úspory? Každé investování sebou přináší nejen příslib výnosů, ale také velké obavy ze ztráty, proto je velmi důležité být i při investování obezřetní a s možnými riziky se seznamovat. Dívat se na investici z různých úhlů pohledu a naučit se číst i v historii, protože ta největší rizika investování se neustále v cyklech opakují.

Pokud se naučíme peníze správně investovat, můžeme z každé krize vyjít jako vítězové, a někdy ještě bohatší než jsme byli předtím.

Jaká jsou rizika investování?

9.díl Jak krize ovlivňují investování, investice i náš majetek

video: https://youtu.be/d-OmTf_IN-s

Z cyklu: FINANČNÍ GRAMOTNOST “JINAK” aneb VŠE CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O PENĚZÍCH, ABYSTE BYLI V ŽIVOTĚ ŠŤASTNÍ