+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

Podporujeme

Finance pro radost
PODPORUJÍ

podporují projekty a aktivity napomáhající dětem a sociálně slabším skupinám. Zapojují se do pomoci v oblasti občanských práv a sociální angažovanosti, ekonomického zrovnoprávnění, vzdělání, zmírňování chudoby, a vědy a výzkumu.

NADAČNÍ FOND KUŘÁTKA PÍPO – www.kuratkopipo.cz

Fond jsem založila v červnu 2016 na pomoc finančnímu vzdělávání a zmírňování chudoby v České a Slovenské republice. Cílem fondu je podporovat projetky, které jsou v oblasti vzdělávání (od dětí až po seniory) a pomáhat sociálně slabším skupinám, které se dostaly do dluhových pastí a tíživé životní situace v souvislosti s neuměrným zadlužováním či důsledkem nedostatečné finanční gramotnosti.

DEJME DĚTEM ŠANCI – www.dejmedetemsanci.cz

Nabízí komplexní pomoc dětem a mladým lidem z dětských domovů zejména v posledních letech jejich pobytu v dětském domově, při jeho opouštění a v začátcích jejich samostatného života.

CHARITKY – www.charitky.com

Unikátní, společensky odpovědný projekt, který pomáhá dětem a podporuje jejich rozvoj založený na posilování morálních hodnot společnosti.

Náš Ježíšek – www.nasjezisek.cz

Projekt Vánoce s naším Ježíškem
 navrací Ježíška do pozice hlavní postavy Vánoc ve veřejném prostoru
 v naší zemi. Podporuje tradiční pojetí adventu i Vánoc a vrací lidem Ježíška
 v důstojné a historicky autentické podobě, ve které si jej představovali naši předci. Přípomíná staletou tradici očekávání a návštěvy i oslavy Ježíška. Ježíšek, který se narodil v Betlémě přichází každoročně s námi oslavit své narozeniny. Přichází v podobě skromného dítěte v košili, ale velkým srdcem a královskou mocí inspirovat a nadělovat za nás dárky našim blízkým.

ZŠ a MŠ speciální Uherské Hradiště – www.zsmssuh.cz

Vzdělávání dětí a žáků s kombinovaným postižením (mentálním, smyslovým, tělesným), děti s nerovnoměrným vývojem, poruchami pozornosti, s těžkými vadami řeči a děti s poruchami autistického spektra.

Finance pro radost
SPOLUPRACUJÍ

Baby office – www.babyoffice.cz

Baby Office je projekt sociálního podnikání, který zaplňuje mezeru na trhu, kdy rodiče s malými dětmi nenalézají dostatek příležitosti k osobní a pracovní realizaci. Pod jednou střechou nabízí plnohodnotné pracovní zázemí pro rodiče a kvalitní péči pro jejich děti. Rodič má dítě vždy nablízku, takže s ním může v případě potřeby být, a zároveň je od něj oddělený, tudíž se může na práci plně soustředit. Rodič není izolován v domácím prostředí a může si vytvářet sociální kontakty.

BANCOR CZ s.r.o. – www.bancor.cz

Poradenská a konzultační společnost zaměřená na oblast finančního trhu. Maximálně podporuje myšlenku společenské odpovědnosti a sama z každé koruny výnosu odvádí část na podporu finanční gramotnosti v České republice.

Bussines and Professional Women – www.bpwcr.cz

Business and Professional Women (dále jen BPW) je mezinárodní federace žen s pobočkami ve více jak 90 zemích celého světa. Organizace má, mimo jiné, poradní status v OSN a status přidružené organizace Rady Evropy. Mezi její členky patří vlivné ženy, podnikatelky a manažerky.

Business Lady – www.businesslady.cz

FAPIN s.r.o. – www.fapin.cz

je akční tým odborníků v oborech pojišťovnictví, financí, managementu, vedení a rozvoje lidí. Vytváří strategická řešení pro společnosti působící na finančním a pojistném trhu.

Fond dalšího vzdělávání MPSV – www.fdv.mpsv.cz

Je příspěvkovou organizací Ministerstva práce a sociálních věcí. Realizuje a koordinuje aktivity v oblasti dalšího vzdělávání v gesci MPSV.

GIFEW – Globální institut pro vyjímečné ženy – www.gifew.org

IQI – Individual Quality Increase s.r.o. – www.iqi.cz

Společnost zabývající se psychologií a mediací. Společnost vede PhDr. Iva Moravcová, která má státní zkoušky na specializace klinická psychologie a psychologie práce, je akreditovanou dopravní psycholožkou Ministerstva dopravy ČR, certifikovanou auditorskou nefinančních auditorských standardů dle EU norem Intosai, certifikovanou mediátorkou, v roce 2013 jmenována soudní znalkyní pro oblast psychologie, se zvláštní specializací psychologie práce, managementu a personalistiky, psychologie dopravy.

MINERVA21 www.minerva21.net

Hnutí na podporu žen. Poslání MINERVA21 – vytváříme společenství sebevědomých žen, které chtějí na sobě pracovat, vzdělávají se, sdílejí své zkušenosti, pomáhají druhým a které svými myšlenkami, postoji a činy pozitivně ovlivňují své okolí i společenské dění.

NÁRODNÍ KOMORA MÓDY ČR – www.comoramody.cz

NKM (Národní Komora Módy – Česká republika o.s. ) vznikla jako sdružení, jehož prvořadým posláním je podpořit a prezentovat českou módu.

Občanské sdružení Fórum žen – www.forumzen.cz

je občanské sdružení, které poskytuje společnou platformu ženám různých profesí z České republiky i ze zahraničí a umožňuje jim pravidelně se setkávat k výměně názorů a navazování kontaktů na profesionální a společenské úrovni.

SANTIA s.r.o. – www.santia.cz

Od roku 1998 jsme partnery ve vzdělávání a rozvoji pracovníků významných společností z finančního sektoru, energetiky, služeb a dalších. Santia je leader v oblasti call center a zákaznických center.

Ženy s.r.o. – www.zenysro.cz