+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

STARÉ INVESTIČNÍ PRAVIDLO, KTERÉ VYUŽÍVAJÍ NEJBOHATŠÍ LIDSKÉ SPOLEČENSTVÍ SVĚTA

…zamyslete se nad ním, a podívejte se co se kolem Vás děje dnes!

Zlato a zlaté akcie jsou velice smysluplnou položkou každého portfolia, protože se vůči dolaru a akciím chovají anticyklicky, tzn., že pokud akcie a dolar klesají, cena zlata roste a naopak. Proto tedy zlato slouží jako stabilizátor. Pokles ceny zlata na podzim roku 2008 byl částečně způsoben umělým zvyšováním kurzu dolaru. Základní ekonomické ukazatele, které se vůči dolaru rapidně zhoršují, se však dlouhodobě postarají o to, aby se hlavní světová měna velmi výrazně znehodnotila.

Zlato je klíčovou součástí pravidla tří loukotí (PTL). To je jedinečné investiční pravidlo, které ještě nikdy v průběhu století nezklamalo. Proslýchá se, že se jim řídí např. pět nejbohatších lidských společenství: zahraniční Číňané, Židé, zahraniční Arméni, Mormoni a scientologové. Jejich legendární bohatství je z větší části založeno na dodržování PTL. A všechno, čeho je ještě zapotřebí, je čas. S tím tato společenství počítají, uvažují totiž v horizontu generací.

Jak PRAVIDLO TŘÍ LOUKOTÍ (PTL) funguje?

Představme si imaginární kolo, které má tři loukotě, a které se pomalu a nepravidelně otáčí. Jedna loukoť představuje cenné papíry (z nejdůležitějších jmenujme papírové peníze, bondy, certifikáty a akcie). Druhá loukoť představuje nemovitosti (pozemky a stavební parcely v průmyslových a obytných zónách, rodinné a nájemní domy, továrny, sklady a zemědělská půda včetně lesů), třetí loukotí jsou drahé kovy (zlato a stříbro). Kdo uvažuje dlouhodobě, investuje do každé loukotě třetinu svého majetku. Jedna z loukotí fiktivního kola ukazuje na dvanáctou hodinu, druhá na čtvrtou odpoledne a třetí na osmou hodinu večer. Jak léta běží a kolo se otáčí, loukotě stále dokola tak střídají jedna druhou. Každá má svůj čas. Zlato potřebovalo asi 50 let, aby se vyšplhalo na svou nejvyšší hodnotu (z 25 na 850 USD za 1 unci). Nemovitosti, např. v Německu, zničeném válkou, stoupaly od roku 1945 do roku 1990, kdy dosáhly vrcholu. Ve zničeném Mnichově stál po válce 1 m2 např. 20 feniků, na vrcholu se prodával za několik tisíc euro. Zlato se otáčelo od roku 1980 dolů, ale jeho čas přichází. Cenné papíry, které v letech 1982 až 2000 byly s absurdními nárůsty na vrcholu, začaly klesat. Také nemovitosti mají své nejlepší časy za sebou. Dnes přešlapují na místě a tendence k silným budoucím poklesům zesiluje. Zdá se, že nastupují velké časy drahých kovů, zatímco cenné papíry klesají úplně dolů a nemovitosti zůstávají kdesi uprostřed. Nahoru se tlačí nejspodnější loukoť drahých kovů (což se pravidelně opakuje v době krizí a válek). Až čas zlata a stříbra pomine, budou zase na řadě cenné papíry a nemovitosti A tak stále dokola. Investor sice ztratí klesající třetinu majetku, ale vynahradí mu ji třetina stoupající, jejíž hodnota obvykle stoupne 25 – 35 krát. Proti ztracené klesající třetině tedy stojí třiceti násobně zhodnocená stoupající třetina. A tento cyklus se opakuje. Vyžaduje čas a trpělivost.

Samozřejmě, pokud jde o cenné papíry a nemovitosti, známe odchylky i výjimky, které nemusí skončit špatně, ale na obecné platnosti PTL to nic nemění. V době krize, k níž se mílovými kroky blížíme, přijdou ke slovu i užitečné nemovitosti (ideální pro tento účel je malá farma nebo zemědělská usedlost), neboť musíme někde bydlet, ať už takový objekt na trhu stojí 1000 nebo 20 milionů euro. Také budete potřebovat likviditu pro každodenní životní náklady, a proto ještě nemusíte papírové peníze zavrhovat, hlavně ne tehdy, až bude cena zlata kulminovat. Na otáčení kola to nezmění nic, papíry dolů, zlato dramaticky nahoru, nemovitosti většinou dolů (odhadovaný pokles cen nemovitostí až o 90%).

zdroj: kniha Tajemství mocných a bohatých…