+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

Od dětství sbírám citáty, ročně přečtu přes 100 knih a díky své práci potkávám tisíce lidí … Ze všeho, co mě v životě potkává, si odnáším pro své další bytí inspiraci. Inspiraci, která mě posouvá, rozvíjí a přináší mi bohatší a naplněnější život. Mou velkou inspirací je i kniha Alchymista od Paula Coelho.

ALCHYMISTA (Paulo Coelho) … 5. část a myšlenky, které mě nejvíce oslovily a inspirovaly

 • Stále se do ní bude dívat a bude se snažit uhádnout, za kterou hvězdou ani Santiago jde při hledání svého pokladu. Po větru mu bude posílat své polibky v naději, že se ten závan dotkne jeho tváře a poví mu, že je naživu a čeká na něj tak, jako čekává žena na odvážného muže, který jde za svými sny a poklady. Od tohoto dne bude poušť ztělesněním jediného: naděje na jeho návrat.

 • „Jestli to, co jsi nalezl, je z čisté látky, nikdy to nepodlehne hnití. A ty se jednou budeš moci vrátit. Jestli to byl jen okamžik světla jako výbuch hvězdy, pak po návratu nenajdeš nic. Viděl jsi však výbuch světla. A už to stojí za to.“

 • „Je jenom jeden způsob, jak se něčemu naučit. A to činem. Všemu, co potřebuješ vědět, tě naučila cesta.“

 • „Proč vám říkají Alchymista?“ „Protože jím jsem.“ „A v čem se zmýlili jiní alchymisté, kteří hledali zlato a neuspěli?“ „Pořád hledali jenom zlato. Hledali poklad svého Osobního příběhu a nepřáli si ten Příběh prožít.“

 • Tenkrát veškerá věda o Velkém díle mohla být vepsána na pouhý smaragd. Lidé však prostým věcem nepřikládali důležitost a začali sepisovat pojednání, výklady a filozofické studie. Začali také tvrdit, že znají cestu lépe než druzí. Smaragdová deska však žije dodnes.

 • „Smaragdová deska je přímý přechod k Řeči světa. Učenci pochopili, že tento přirozený svět je jenom obraz a otisk Ráje. Prostá existence tohoto světa je zárukou, že existuje nějaký dokonalejší svět. To je to, čemu říkám Čin.“

 • „Proč mám naslouchat svému srdci?“ „Protože tam, kde bude tvé srdce, bude i tvůj poklad. Srdce žije. Strach vyměnit vše, čeho jsme dosáhli, za pouhý sen, je docela přirozený. Srdce se ti nikdy nepodaří umlčet. A i kdybys dělal, že neposloucháš, co ti říká, bude ti v prsou ustavičně opakovat, co si myslí o životě a o světě.“ „I kdyby bylo zrádné?“ „Zrada je rána, kterou nečekáme. Budeš-li své srdce dobře znát, nikdy k tomu nedojde. Protože budeš znát jeho sny a jeho přání a budeš vědět, co s nimi. Svému srdci nikdo neunikne. Proto je lepší poslouchat, co říká, aby nikdy nedošlo k ráně, kterou nečekáš.“

 • „Moje srdce má z utrpení strach.“ „Řekni mu, že strach z utrpení je horší než utrpení samo. A že žádné srdce nikdy netrpělo, když se vydalo hledat své sny, protože každý okamžik hledání je okamžikem setkání s Bohem a s Věčností.“

 • Každý okamžik hledání je okamžikem setkání. Při hledání pokladu jsou všechny dny skvělé, protože vím, že každá chvíle naplňuje sen o tom, že jej najdu. Při hledání pokladu jsem cestou objevil věci, které bych byl nikdy nedoufal najít, kdybych neměl odvahu pokus se o něco, co je pastýřům nedostupné.

 • Šťastný člověk je ten, který má v nitru Boha.

 • Každý člověk na Zemi má poklad, který na něj čeká. My o těch pokladech ani moc nemluvíme, protože lidé už je netouží najít. Bohužel však jen málokdo jde cestou, která mu byla vyznačena, což je cesta Osobního příběhu a štěstí.

 • Duše světa se rozhodne prověřit všecko, čemu se člověk při putování naučil. Nedělá to ve zlém úmyslu, ale aby si člověk zároveň s tím snem mohl také osvojit ponaučení, jichž se mu cestou za snem dostalo. To je chvíle, kdy se většina lidí vzdává. V jazyce pouště se tomu říká‚ umřít žízní ve chvíli, kdy už jsou na obzoru vidět datlovníky‘ Každé hledání začíná štěstím začátečníka. A vždycky končí zkouškou dobyvatele. NEJTEMNĚJŠÍ CHVÍLE NASTÁVÁ VŽDY PŘED ÚSVITEM.

 • „Když před sebou máme velký poklad, nikdy to nepoznáme. A víš proč? Protože lidé na poklady nevěří.“

 • Oči ukazují sílu duše.

 • Ten, kdo zasahuje do Osobního příběhu druhých, nikdy neobjeví svůj.

 • Šum moře: v téhle mušli přetrvává moře, protože takový je její Osobní příběh.

 • „Kdo prožívá svůj Osobní příběh, umí všechno, co potřebuje. Jenom jediné znemožňuje jeho sen: strach z neúspěchu.“

 • Když se pokoušíme být lepší, než jsme, všechno kolem nás se také zlepšuje.

 • Láska neznamená stát na místě jako poušť, ani létat světem jako vítr, ani pozorovat všechno z dálky, jako ty. Láska je síla, která proměňuje a zlepšuje Duši světa.

 • „Dostávám víc, než si moje laskavost zaslouží.“ „To nikdy neříkejte. Uslyší to život a příště vám dá méně.“

 • Všechno, co se stane jednou, už se nemusí stát nikdy. Ale všechno, co se stane dvakrát, určitě se stane i potřetí.

 • „Každý člověk na Zemi, bez ohledu na to, co dělá, hraje vždycky hlavní roli v Historii světa. A obvykle o tom neví.“

 • Nikdy ho nenapadlo, že život pastýře by mohl být tak důležitý.

 • Santiagovo srdce však mluvilo o něčem jiném. S hrdostí vyprávělo o pastýři, který opustil své ovce a šel za snem, který se mu zdál po dvě noci. Vyprávělo o Osobním příběhu a o mnoha mužích, kteří učinili totéž a vydali se hledat daleké země nebo krásné ženy a čelili lidem své doby s jejich názory a předsudky. Ustavičně mluvilo o cestách, objevech, knihách a velkých změnách.

 • Dávej pozor na místo, kde se rozpláčeš. Protože na tom místě jsem já, a tam je tvůj poklad.

 • Nikomu nemusíme ukazovat své umění a moudrost.

 • Zatímco on sám šel za svým Osobním příběhem, naučil se všemu, co potřeboval, a prožil vše, o čem snil.

 • Teď však došel k svému pokladu a dílo je úplné teprve tehdy, když je dosaženo cíle.