+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

KDE VZÍT PENÍZE A NEKRÁST?

Jednou ze základních dovedností finančního vzdělávání, kterou učím, je VŘSR. Je to zkratka pro PENÍZE: V= vydělat, Ř= řídit, S= spravovat, a R= rozmnožovat. Už Robert Kiyosaki se snažil ve svých knihách seznámit čtenáře se základním rozdělením, jak je možné dosáhnout příjmů:

  • Zaměstnanec
  • Podnikatel (OSVČ)
  • Majitel
  • Investor

Existují 2 způsoby jak dosahovat příjmů. Jeden způsob je aktivní činností, kde nám příjem plyne, jen když jsme stále aktivně přítomni/účastni, jako například příjem ze zaměstnání. Druhým způsobem je pasivní příjem, který mám já osobně nejraději, a přichází nám bez ohledu na to, zda nějakou činnost vykonáváme. Patří sem například příjmy dividend, příjmy z pronájmů, příjmy z licencí či autorských práv aj.

V naší zemi a našich podmínkách se jednotlivým příjmových kategoriím teprve učíme. Vlivem socialistického hospodářství jsme byli v naší zemi převážně zaměstnanci, kteří často nemuseli “velice nic umět” (vyjma odborných a řemeslných oborů) a plat dostávali v podstatě za “účast” na pracovišti, protože jinak by byli vnímáni jako příživníci.

Příživnictví byl trestný čin, za který byli v období komunistického režimu v Československu od roku 1957 postihováni ti, kteří se soustavně vyhýbali „poctivé práci“ a dávali se někým vydržovat, nebo si prostředky k obživě opatřovali jiným „nekalým způsobem“.Tak byli trestáni i ti, kteří by se např. chtěli živit samostatně bez příslušných povolení, která byla pro samostatnou výdělečnou činnost povinná. Původně za příživnictví hrozil trest odnětí svobody do dvou let, od roku 1965 byl ale zvýšen až na tři roky. Tento trestný čin byl zrušen až v polovině roku 1990. (zdroj: Wikipedie)

Po roce 1990 se však situace změnila a v naší zemi byla nastolena svoboda a s ní i tržní hospodářství, bylo nám dovoleno podnikat, a to bez ohledu na vzdělání či zkušenosti s touto oblastí. Do podnikání se začali vrhat tisíce lidí a to jakoukoliv formou či způsobem, často spolu s heslem “co není zakázáno, je dovoleno.” Po 25 letech jsme se už spoustu věcí naučili. Pro úspěšné podnikání už nestačí jen břitká znalost nebo činnost překupničení. Společnost se rozdělila do všech kategorií: investory, majitele, podnikatele (OSVČ) a zaměstnance. Velká většina populace však nadále zůstává v roli zaměstnanců a nová vlna nastupujících začínajících podnikatelů ženského pohlaví tj. žen podnikatelek, které nenachází své uplatnění poté, co se vrací z rodičovské dovolené, rozšiřuje řady podnikatelů (OSVČ). Aby však zaměstnanci i OSVČ byli finančně zabezpečení a za svou práci dostali skutečně dobře zaplaceno, musí svou prací ukázat dostatečný užitek pro společnost. Nestačí už jen chodit do zaměstnání, je nutné dnes a denně vydat ze sebe to nejlepší co umíme, a na svou práci vytvořit maximální poptávku. Dobře zaplaceno za svou práci dostane jen ten, kdo nabízí kvalitu a kde výsledek práce se promítá do výsledku společnosti. Ať již se jedná o malou živnost nebo podnik, ve kterém pracujete.

Zkuste si odpovědět následující otázky a podívat se na vaše příjmy z jiného úhlu pohledu:

Dokážete říci v čem jste nejlepší? Víte co umíte ze všeho úplně nejlépe? Jaký užitek vaše práce přináší lidem nebo vašemu zaměstnavateli? (ve svých odpovědích buďte maximálně konkrétní)

Příklad: Když vedle sebe bude stát 10 cukrářek (vy budete jedna z nich) a všechny upečou stejný dort. Proč bych si ho lidé měli koupit právě od vás? nebo Když na pohovoru do nového úseku/divize/firmy budu přijímat nového zaměstnance a přijde 10 kandidátů, mezi kterými budete i vy. Proč bych si měli vybrat právě vás?