+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

Být „krásná“, vždy upravená …, může být výhodou, ale úspěch přichází až s tím, co je na první pohled neviditelné – jako například hlas v telefonu, váš postoj k obchodnímu partnerovi, ale i jistota, která vychází z důkladné přípravy. Víme, že lidé důvěřují profesionálům. A protože důvěra v partnerovi schopnosti se buduje už při prvním kontaktu v písemném či ústním styku, nezapomeňte se na ně dopředu velmi dobře připravit. To, co vložíte do přípravy, se vám několikanásobně vrátí.

Na úvod několik základních pravidel:

 • Nejdůležitější je zásada přijít včas, ať už se jedná o obchodní schůzku, dohodnuté setkání s budoucím zaměstnavatelem nebo obyčejnou schůzku s přítelem.
 • Při každém projevu (ústním i písemném) si uvědomte, kdo bude vaším partnerem, a podle toho si zvolte způsob vyjadřování.
 • Snaha o společenský přístup není nikdy na škodu – úsměv, pohled do očí, projev zájmu, přirozenost, ale i taková „maličkost“, jako je zapamatování si jména toho, s kým jednáte.
 • A něco z bontonu: první podává ruku ten, kdo má společenskou přednost (tedy starší, nadřízený, žena). To stejné platí i tehdy, když představujeme dva navzájem cizí lidi, například muže ženě, mladšího staršímu, podřízeného nadřízenému. Přicházející se představuje vždy první.

Co dělat, abychom obstály?

Při obchodním jednání nebo při rozhovoru s budoucím zaměstnavatelem? Především třeba získat jistotu a sebevědomí. Jak? Velmi jednoduše – přípravou.

Co to znamená připravit se na schůzku nebo jednání?

Musíme si zjistit všechny dostupné informace o firmě, s kterou budeme v kontaktu, o předmětu její činnosti a o člověku, s kterým budeme přímo jednat. Možná vám na začátek pomohou tyto otázky:

 • Je to muž nebo žena?
 • Jaké má ve firmě postavení?
 • Jací lidé ve firmě pracují (věkový průměr, vzdělání)?
 • Čemu se firma věnuje a jak dlouho?
 • Co asi ode mne budou očekávat?
 • Co všechno jim chci o sobě říci?
 • Je něco, co bych měla raději zatajit?

Informace získáte přes své kontakty, z novin, z archivu, sociálních sítí, webových stránek, případně pomocí malého triku – telefonátu, ve kterém se budete hrát na potenciálního zákazníka firmy nebo zájemce o obchodní partnerství.

Jak vést úspěšně rozhovor?

Vědět, jak vést správně rozhovor je umění, které se nedá zvládnout za pár minut. Je potřeba se mu učit, a protože nejlepší školou je praxe, nejlepší bude, když si samy vyzkoušíte tyto následující rady.

Kdo si myslí, že rozhovor má pouze verbální formu, je na omylu. Stejně důležité jako slova, jsou v komunikaci i gesta, pohledy a mimika. Ty jsou často ještě důležitější, jako slova samotná (například v hlučné výrobní hale), a verbální komunikaci doplňují. Je třeba si také uvědomit, že některé jejich kombinace jsou zásadně nevhodné a mohou naznačovat něco, co jsme vůbec neměly v úmyslu říct.

Vést dobrý rozhovor neznamená stále mluvit. Dobrý řečník umí zavést předmět rozhovoru právě tam, kde ho chce mít. Ve správnou chvíli umí mlčet, dokáže naslouchat a neskáče nikomu do řeči. Snaží se vyjadřovat tak, aby mu posluchači rozuměli. Ovládá umění – co, kdy, kde a komu říct. Pokud se však chcete dozvědět přesné pravidla, zklamu vás – neexistují. Je třeba uplatnit svůj cit a ten se ozve, když situaci pozorně sledujeme.

9 rad pro úspěšný rozhovor

 1. Na otázku partnera odpovídejte vždy přímo, vyvoláte tak dojem upřímného a důvěryhodného člověka.
 2. Nemluvte o tom, co partnera nezajímá, nebo se dá předpokládat, že ho zajímat nebude. Například – není vhodné, abyste šéfovi nebo klientovi povídaly o svých rodinných problémech nebo sexuálních zážitcích.
 3. Mluvte k věci! Čas jsou peníze, proto je třeba ho účelně využívat, a po druhém odbočení od tématu jen těžko udržíte pozornost posluchače.
 4. Vaše slova vyjadřují zároveň, jak si ceníte sama sebe. Pokud se vás nastávající šéf zeptá, jaký plat byste chtěla mít, neříkejte, že to necháte na něm. Raději si dopředu zjistěte, jaké jsou ve vaší branži platy a buďte připravení.
 5. Kdo se moc ptá, moc se dozví. Proto jestli něčemu nerozumíte, zeptejte se, vyjasnění věcí je mnohem důležitější, než výraz vševěda (to může naopak až příliš provokovat). Samozřejmě není namístě, začínat hned první větu otázkou: „CO“?
 6. Nepoužívejte cizí slova, kde neznáte jejich význam, nebo o kterých předpokládáte, že je nebudou znát vaši partneři. Ani slang a nářečí do obchodní mluvy nepatří. Vyhýbejte se častému používání tzv. výplňových slov – no, jako, víte?, …apod.
 7. Pozor na záporné otázky! Mohlo by se vám při jejich používání stát, že vám partner na otázku: „Nedali byste si kávu?“ odpoví přesně podle pravidla logiky: „Ano.“ (nedal).
 8. Při vykání nezapomínejte na to, že forma „vy jste řekl“ je nespisovná a neuctivá. Mnohem lépe zní „mluvil jste o…“.
 9. A nezapomeňte, že když necháte víc mluvit partnera, nejen že se o něm daleko víc dozvíte, ale i on o vás nadobude lepší dojem.

Empatie a asertivita

Lidé jsou lidé a mají své lidské chyby. A tak často i přes nejlepší úmysly přichází ke střetu názorů (nemusí to vždy vyústit do konfliktu). Nejlepší způsob, jak se mu vyhnout, je využívat zásady empatie a asertivního chování. Empatie znamená vcítit se do situace nebo stavu toho druhého, co je velmi důležité při volbě tématu rozhovoru a vyjadřovacích prostředků. Zásada asertivity se uplatní ve chvíli, kdy je třeba konfliktu předejít. Asertivní člověk neútočí, nezvyšuje hlas, nepoužívá hrubé slova, jednoduše – obhajuje svoje práva bez toho, aby urážel. Vždyť přece obě strany chtějí dosáhnout shodu, nebo ne? Asertivnímu chování se dá naučit. Jestli očekáváte nepříjemnou situaci, pozitivní myšlení a rozhodnutí chovat se asertivně vám ji pomůže zvládnout.

Telefon?

Žádný problém. Pokud však nezačnete slovem: „haló!“. Když už tak, je lepší použít „Prosím?“, ale nejslušnější je představit se jménem a názvem firmy. Měl by to první udělat ten, kdo zvedne hovor. Pokud je na druhé straně záznamník, promyslete si, než si vyposlechnete zprávu, stručný odkaz, kde nesmí chybět pozdrav, vaše jméno, telefonní číslo, čas, kdy jste volali a důvod vašeho telefonátu. Jestli vám to čas určený pro záznam dovolí, nakonec ještě zopakujte vaše jméno a telefonní číslo.

Ranní rituál, který vás zbaví trémy

Pár cviků rozproudí krev v těle, vlažná sprcha a příjemně chladivé tělové mléko probudí všechny smysly, několik minut na balkóně strávených pohledem na prolétávající ptáky nebo ve větru ohýbající se větve a šumějící stromy vám pomohou zapomenout na problémy. Potom ještě zklidněte žaludek vlažným bylinkovým čajem nebo kávou s mlékem, důkladná úprava obličeje, příjemný parfém… oblečení, které jste si připravila už večer předtím, jako i alternativa v případě změny počasí… kontrola obsahu kabelky, poslední pohled do zrcadla a můžete vyrazit! Pokud nemáte zkušenost s tím, kolik času vám takový rituál zabere, vyzkoušejte si to někdy „nanečisto“, když čas nehraje roli. Vždy je nutné si ponechat i nějakou časovou rezervu, ale ne příliš velkou, abyste neměla čas opět znervóznět.

 

10 vlastností úspěšné ženy:

 1. Iniciativa
 2. Odvaha
 3. Ochota dát si poradit od odborníků
 4. Pružnost
 5. Sebedůvěra
 6. Schopnost vycházet s lidmi
 7. Schopnost vyrovnat se s neúspěchem
 8. Tvořivost
 9. Vytrvalost
 10. Využívání zpětné vazby