+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

RIZIKOVÉ OBLASTI V PODNIKÁNÍ

Stejně jako u jakékoliv jiné činnosti i v podnikání nám hrozí rizika neúspěchu. Nemůžeme jim zcela zabránit, ale můžeme se pokusit být na ta největší alespoň částečně připraveni. Důležité je udělat si základní přehled těch rizik, která by zcela nebo velkou měrou ohrozila/ochromila naše podnikání. Pomůckou pro vytvoření přehledu rizik nám může být opět našich 6 oblastí v podnikání – PR/MARKETING, OBCHOD, FINANCE, IT, BO/OPS, LIDÉ, kde si ke každé oblasti napíšeme, co nás může velmi ohrozit ne-li zcela podnikatelsky zničit.

 

Jaká jsou hlavní rizika našeho podnikání?

  • PR/MARKETING

např. ztráta reputace – důvěry/špatná pověst/klamavá reklama

Jaká rizika ohrožují v této oblasti vás?

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

  • OBCHOD

např. klíčový dodavatel, klíčový odběratel, nekvalitní produkt, klíčový obchodní partner pro distribuci aj.

Jaká rizika ohrožují v této oblasti vás?

……………..…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

  • FINANCE

např. druhotná platební neschopnost u klíčového dodavatele/odběratele, investice “na jednu kartu”, vysoké úvěry, legislativní změny a neznalost zákonů v rámci naší činnosti podnikání, nedostatky v účetnictví, společník ve firmě aj.

Jaká rizika ohrožují v této oblasti vás?

………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

  • IT

např. ztráta dat (klientské, účetní, obchodní…), viry, spamy

Jaká rizika ohrožují v této oblasti vás?

………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

  • BACK OFFICE/OPERATIONS

např. živelné škody (požár aj.), lidské selhání, nedostatečné popisy činností, chybějící postupy a metodiky aj

Jaká rizika ohrožují v této oblasti vás?

………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

  • LIDÉ

např. klíčový zaměstnanec, specifické know-how postavené na jednom člověku, nedostatečný trénink/motivace lidí aj.

Jaká rizika ohrožují v této oblasti vás?

………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

 

Jak předcházet ztrátám v podnikání?

Diverzifikujte!

Snižujte riziko tam, kde se nachází klíčová věc, klíčový člověk, klíčový partner. Rozprostřete svou činnost do více míst/oblastí/činností. Provádějte pravidelnou kontrolu výsledků a výstupů, zda se nerozchází s vašimi očekáváními. Výborným pomocníkem vám může být VÝSLEDOVKA, která zaznamenává veškeré dění lidské činnosti ve firmě ve formě nákladů a výnosů. Pamatujte, že každá činnost se nakonec projeví v číslech.