+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

FINANČNÍ MINIMUM PRO ÚSPĚŠNÉ PODNIKÁNÍ – 3. OBCHODNÍ PLÁN

“Podnikání je soustavná činnost za účelem zisku.” Nedílnou součastí úspěšného a prosperujícího podnikání se proto stává šestero základních ukazatelů.

1. PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR

2. FINANČNÍ PLÁN

3. OBCHODNÍ PLÁN

4. CASHFLOW (= FINANČNÍ TOKY)

5. ROZVAHA

6. VÝSLEDKOVKA

 

3.OBCHODNÍ PLÁN

OBCHODNÍ PLÁN slouží pro stanovení si postupu jakou nejrychlejší, nejefektivnější a nejlevnější cestou můžeme svou službu/produkt nabídnout a prodat. Tady už začíná tzv. OBCHODNÍ ALCHYMIE. Není žádná jednoznačná rada, jak být v prodeji úspěšný než zkoušet, zkoušet a zkoušet co klienta osloví, přitáhne, zaujme a za co v konečné fázi rád zaplatí. Můžete prodávat velké množství za levno, nebo malé množství za draho, nebo kombinaci obojího, ale vždy bude důležité, zda vaše služba nebo produkt nabízí dostatečné uspokojení pro zákazníka. PRODÁVEJTE KVALITU a MĚJTE KLIENTA NA PRVNÍM MÍSTĚ a on se k vám rád vrátí.

Obchodní plán nám říká tři důležité věci:

  1. KOLIK MUSÍME PRODAT,
  2. ZA JAKOU CENU,
  3. JAKÝM ZPŮSOBEM.

Je to takový náš mixážní pult, kde vstupní informace nám dává FINANČNÍ PLÁN ve smyslu – KOLIK MUSÍME V DANÉM MĚSÍCI (OBDOBÍ) VYDĚLAT, abychom byli úspěšnými podnikateli a NE lidmi, kteří si financují drahý koníček.

 

KOLIK MUSÍME PRODAT

  • je hodnota počtu kusů výrobku, nebo počtu hodin služby, které při nastavené ceně musíme prodat, abychom přinesli své firmě potřebné příjmy a očekávaný zisk.

 

ZA JAKOU CENU

  • cena za hodinu služby nebo ks výrobku je stanovena finančním plánem, který na základě nákladů na naše podnikání stanoví i nějakou minimální cenu (základní cenu), pod kterou by se však nemělo klesat, aby se naše podnikání nestalo zcela ztrátové. Obchodníci často používájí různé AKCE a SLEVY, které však mohou být pouze do výše naší marže (přirážky). Pokud jde výše slev pod marži, začínáme své podnikání “sponzorovat”. Pokud je takové jednání účelové, abychom například získali určitý sortiment klientů, cílovou skupinu či část trhu, pak je to v pořádku, ale takový obchodní tah se nám už od počátku promítá ve finančním plánu, kde ho zahrneme do vstupní investice a rozpočítáme do ceny služby/výrobku s delší dobou návratnosti, nebo s vyšší/nižší cenou do objemu prodeje v dalším období.

 

JAKÝM ZPŮSOBEM

  • jaké distribuční cesty nebo kanály pro prodej využijeme, jaké motivační kroky pro řízení obchodu použijeme.

 

DOPORUČENÍ

Na FINANČNÍM PLÁNU ani na OBCHODNÍM PLÁNU není třeba hledat nic složitého, oba přehledy mají sloužit hlavně nám, takže při jejich sestavování přistupujeme se selským rozumem. Jakou formu bude mít, je zcela na naší volbě s čím se nám bude nejlépe pracovat. Jestli to bude bílý list papíru, nebo excelová tabulka je úplně jedno. Důležité je, abychom věděli co nás podnikání stojí a kolik musíme prodat, aby nás to uživilo.