+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

Jakmile si vezmete hypotéku, koupíte televizi na splátky či třeba pořídíte auto na leasing, dostanete se do některého z úvěrových registrů. Ve kterém z nich informace o své osobě najdete, záleží na tom, jaké společnosti dlužíte, i na tom, zda jste v prodlení se splátkami.

 • V České republice zaznamenávají dluhy občanů tři registry – Bankovní registr klientských informací (BRKI), Nebankovní registr klientských informací (NRKI) a Sdružení na ochranu leasingu a úvěrů spotřebitelům (SOLUS).

Bankovní a nebankovní registr klientských informací

 • BRKI provozuje společnost CBCB (Czech Banking Credit Bureau, a.s.) od roku 2000, jejímiž akcionáři je pět zakladatelských bank.
 • NRKI provozuje sdružení CNCB (Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o.) od roku 2004. Založilo ho sedm společností působících v oblasti leasingu a splátkového prodeje.

Oba registry obsahují pozitivní i negativní informace o klientech, tedy veškerou úvěrovou historii klienta. Jsou v nich zobrazeny údaje klientů, které vypovídají o jejich bonitě a důvěryhodnosti, tzn. informace o celkové úvěrové angažovanosti klienta, o čerpání jednotlivých úvěrových produktů a o platební morálce klienta.
Informace zůstávají v registrech ještě čtyři roky od splacení úvěru.

 • Úvěrové registry jsou tady od toho, aby shromažďováním informací o klientech a jejich platební morálce chránily banky i další společnosti před nespolehlivými klienty. Chrání pochopitelně i samotné klienty, před předlužením, ale i před rizikovým chováním.

 • Zápisy klientů v registrech jsou neutrální, ale v případě splátek po splatnosti nebo při restrukturalizaci úvěru mohou být i negativní.

 • V BRKI a NRKI lze nalézt pozitivní i negativní historii splácení klienta. Pokud je klient pár dní v prodlení se svým splácením, obvykle se nic neděje. Pokud je takové prodlení delší v řádu desítek dní, může to finanční instituce vyhodnotit a přistoupit ke krokům, které povedou k zaznamenání negativního statusu. Totéž platí i v případě restrukturalizace úvěru.

 • Informace v obou registrech jsou aktualizovány pravidelně jednou za měsíc.

 • V případě, že o úvěrový produkt budete teprve žádat a nezískáte ho, žádost zůstává v BRKI evidována po dobu jednoho roku a v NRKI po dobu půl roku.

 • O výmaz z registru nemá smysl žádat. Registry nejsou oprávněny údaje před uplynutím lhůty odstraňovat, pouze v případě, pokud se údaje nezakládají na pravdě.

Každý klient může požádat o informace jak z BRKI, tak z NRKI. Nejjednodušší a nejlevnější cestou je získat zaslat online žádost přes portál www.kolikmam.cz, nebo navštívit klientské centrum Czech Credit Bureau v Praze 4 a podat žádost na místě, případně ji zaslat poštou nebo přes datovou schránku. Za vyhotovení výpisu v závislosti na tom, jakým způsobem o něj požádáte, se částka pohybuje od 100 do 300 korun.

Neplatiče čeká záznam v negativním registru

Klient s výrazně špatnou platební morálkou (a nejedná se jen o dluhy u poskytovatelů úvěrů, ale třeba i o nezaplacené faktury za telefon či dodávku energií) se dostane do dalšího registru dlužníků. A tím je tzv. SOLUS.

Sdružení na ochranu leasingu a úvěru spotřebitelům (SOLUS)

 • SOLUS byl zaregistrován v roce 1999.
 • Sdružuje řadu společností z různých ekonomických sektorů. Jsou mezi nimi bankovní i nebankovní finanční instituce, telekomunikační operátoři, distributoři energií a další společnosti.
 • Informace jsou z registru vymazány po třech letech od splacení dluhu. Výjimkou jsou služby mobilních operátorů, zde po jednom roce dochází k výmazu.
 • Zápis do registru provede členská společnost zpravidla po neuhrazení tří po sobě jdoucích splátek nebo faktur, výjimečně při začátku smluvního vztahu již po dvou fakturách či ke konci při dlouhodobě neuhrazené poslední splátce.

 • Správce registru doporučuje členským společnostem zapisovat údaje v prodlení delším než tři měsíce, tato lhůta ovšem není nijak závazná a může tedy být i kratší. Nikdy by ale neměla být kratší než 30 dní. Stanovena je také minimální dlužná částka potřebná pro zápis, činí 500 korun. Dluhy pod tuto částku se do registru nezapisují.

 • Také ze SOLUSu můžete získat výpis, nejjednodušší je požádat prostřednictvím SMS. Vyplněním formuláře na stránkách SOLUS vám bude přidělen kód SIN a jeho prostřednictvím pak můžete žádat o výpis, který vám přijde v SMS. Cena za SIN je 50 korun, cena za první výpis 99 korun, za každý další pak 30 korun.