+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

Praktické rady a tipy při reklamaci:

Sdělení prodávajícího při reklamaci: “Vada výrobku vznikla již ve výrobě, obraťte se na výrobce.”

Vaše právo: Vůči spotřebiteli v průběhu záruční doby je odpovědný pouze prodejce. Kdo je výrobcem a čím je způsobena vada, není důležité.

Sdělení prodávajícího při reklamaci: “Výrobek byl prodáván se slevou, tudíž nemáte na reklamaci nárok.”

Vaše právo: Záruka se nevztahuje pouze na věci rychle se kazící a věci použité (“second hand”), takže na zlevněné věci ANO.

Sdělení prodávajícího při reklamaci: “Nemáte obal od výrobku, tudíž nemůžete výrobek reklamovat.”

Vaše právo: Žádný zákonný předpis neukládá povinnost uschovávat obaly od výrobku, žádný zákonný předpis nestanovuje povinnost vrátit reklamovaný výrobek v obalu. Reklamujete výrobek, ne obal!

Sdělení prodávajícího při reklamaci: “Při výměně vadné a již opotřebované součástky jsme Vám nainstalovali úplně novou součástku, a proto nám musíte doplatit.”

Vaše právo: Prodávající nemá právo na náhradu ani tehdy, došlo-li výměnou ke zhodnocení věci.