+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

PODNIKÁNÍ Z PTAČÍ PERSPEKTIVY – “ZÁZEMÍ FIRMY” – OPERATIVA/ADMINISTRATIVA

V podnikání existuje šest základních oblastí, které budeme nuceni řešit. Je jedno zda jsme velká firma nebo malý živnostník. Pokud chceme být úspěšní a naše podnikání efektivní a prosperující, nezbývá než se s nimi seznámit.

 

ŠEST ZÁKLADNÍCH OBLASTÍ PODNIKÁNÍ:

1. PR (PUBLIC RELATIONS) – MARKETING

2. OBCHOD

3. FINANCE

4. IT (INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE)

5. OPS (OPERATIVA) – BACK OFFICE (ZÁZEMÍ FIRMY)

6. LIDÉ

 

5. OPS (OPERATIVA) – BACK OFFICE (ZÁZEMÍ FIRMY)

Jedná se o tu část našeho podnikání, která nám zabezpečuje veškeré zázemí a administrativní činnost spojenou s naší podnikatelskou činností.

 

Patří sem:

  • Back office = Kanceláře či jiné zázemí naší firmy a s tím spojené například: zajištění nájemních smluv, režie, vybavení kanceláří, kancelářské potřeby, občerstvení, pošta a další.
  • Procesy – popis a zajištění činností mezi lidmi, ať již uvnitř firmy nebo vně. Například: komunikace s obchodními partnery, klienty, úřady, institucemi, bankami, administrativa spojená s reklamacemi, uzavřením a realizací obchodu, zakázkami, objednávkami a jiné.
  • Operations = správa partnerů/klientů – získávání informací o klientech pro následnou komunikaci a prodej. Správa klientů nám vytváří maximální podporu při dalším prodeji v rámci již svého existujícího portfolia klientů. Není třeba stále získávat nové klienty, ale je dobré neustále pracovat a obhospodařovat svůj již existující kmen/portfolio klientů, kde k hlavnímu produktu/službě nabízíme další doplňvkové. Vytváříme si tak zázemí pro takzvaný crosselling (=prodej produktů/služeb u jednoho klienta napříč různými produktovými řadami nebo spolupracujícími obchodními partnery) a deepselling (=prodej více produktů v rámci jedné značky u jednoho klienta).
  • Správa klientské databáze a analýzy klientů. Tato činnost je velmi důležitá pro oblast: marketing (v hledání potřeb klienta), obchod (vyhodnocování prodeje) a finance (při efektivním řízení klientské databáze a správném vytěžování stávajícího portfolia můžeme dosáhnout velmi dobrých finančních výsledků, které se promítnout ve snížených nákladech na reklamu, prodej či administraci).
 

Slovníček použitých pojmů:

OPS (anglicky: operations/česky: operativa-administrativa)
produkt = výrobek
portfolio = skupina nebo soubor
crosselling (angl.) = český překlad: prodej přes (znamená – nabízet jednomu zákazníkovi různé výrobky a služby tj. vlastní i cizích podnikatelských subjektů, kde z každého nákupu nám plyne příjem)
deepselling (angl.) = český překlad: prodej do hloubi (znamená – nabídka výrobků a služeb jednoho výrobce jednomu zakazníkovi)

 

“TRÁVIT ČAS SE ZÁKAZNÍKY JE PRAVDĚPODOBNĚ TEN NEJLACINĚJŠÍ KURZ, KTERÝ MŮŽETE O VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY ABSOLVOVAT.”

John Chambers