+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

Jedná se o tří měsíční lhůtu (v roce 2021 trvala od 28.10.2021 do 28.1.2022, v roce 2022 se plánuje od září do listopadu), kdy je možné splatit dlužnou částku jen s drobným poplatkem navíc tj. odpadne povinnost platit příslušenství za vedení exekuce a další sankce.

  • Týká se to však pouze dluhů u veřejnoprávních institucí, jejich firem a zdravotních pojišťoven, jako jsou: neuhrazené poplatky u obcí, krajů, státu, za zdravotní pojištění či pokuty za jízdu na černo.

  • Milostivé léto se nevztahuje na peněžité tresty nebo jiné majetkové sankce, které byly dlužníku uloženy v trestním řízení pro úmyslný trestný čin, pohledávky na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti, dále se to netýká pohledávek věřitelů na výživném ze zákona, pohledávky za náhradní výživné podle jiného zákona a pohledávky věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví.

  • Dluhů se v rámci milostivého léta zbaví dlužník tím, že zaplatí zbývající jistinu a k tomu přidáte 907,50 Kč na náklady ukončení exekuce. Jistina je výše původního dluhu bez sankcí a úroků za pozdní splácení.

A jak při splácení postupovat?

  • Není potřeba podávat žádný návrh či dokládat jakékoli dokumenty. Podmínkou je, že dlužník nejpozději ve vymezeném období uhradí aktivně jistinu dluhu (případně doplatí její zbytek) a na nákladech exekuce paušální částku ve výši 907,50 koruny.

  • Jak dlužnou částku, tak onen dodatečný poplatek je přitom nutné poslat na bankovní účet exekutora. Ten lze zjistit například na jeho webu, ale lépe je si zavolat a účet ověřit přímo u něj.

Doporučení:

  • Ideální je poslat exekutorovi doporučený dopis se žádostí o vyčíslení jistiny a sdělení va­riabilního symbolu, a tím ho informovat, že využíváte Milostivé léto.

 

A jak ve výsledku dopadlo Milostivé léto v první vlně tj. v roce 2021?

Období Milostivého léta bylo vyhlášeno od října 2021 do ledna 2022. Týkalo se celkem 712 tisíc dlužníků. Podáno bylo 51 tisíc žádostí. Odpuštěny byly dluhy v celkové výši 1,55 miliardy korun, což činilo 2,1% z celkového počtu. Zda je to hodně nebo málo už posuďte sami. Ale jako ve všem, kde figuruje stát, stojí za nízkým procentem úspěšnosti pro dlužníky administrativní věci a nedostatečná informovanost dlužníků.