+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

Co skrývají tato tři slova DEFLACE, INFLACE, STAGFLACE, která každodenně ovlivňují a rozhodují o nás, našich příjmech a výdajích. Seznamte se s nimi!

DEFLACE

Deflace je opakem inflace. Je dobrou zprávou pro spotřebitele, kteří za zboží či služby platí méně, ale již ne tak dobrou zprávou pro výrobce a prodejce, kteří za poskytované výrobky či služby inkasují méně. Deflační situace nastává, když obecně ve světové, případně specificky v národní ekonomice je příliš mnoho zboží (služeb) a málo peněz využitelných na jeho nákup.

  • Krátkodobá deflační situace tak může být způsobena i poklesem cen dovozu – tzv. dovezená deflace. Dalším faktorem může být vývoj cen na dosud regulovaných trzích, a to ve dvou směrech: jednak snížením tempa administrativních změn cen v dosud regulovaných odvětvích a jednak ukončením regulací (v odvětví) a připuštěním konkurence, což obvykle vede ke snižování cen.
  • Krátkodobá deflační situace se za určitých okolností může rozvinout v deflační spirálu či past. Ta vypadá zhruba takto: Pokles cen (jak spotřebitelských, tak cen výrobců) vede ke snížení tržeb a zisků podnikatelské sféry. Podniky a podnikatelé jsou nuceni snižovat náklady. To obvykle vede k růstu nezaměstnanosti, případně i ke snižování mezd zaměstnanců. Rostoucí nezaměstnanost a klesající mzdy snižují koupěschopnou poptávku domácností. Nižší poptávka vede k dalšímu tlaku na snižování cen. Spirála je uzavřena.

INFLACE

Inflace je obvykle chápána jako opakovaný růst většiny cen v ekonomice. Jde o oslabení reálné hodnoty (tj. kupní síly) dané měny vůči zboží a službám, které spotřebitel kupuje – je-li v ekonomice přítomna inflace spotřebitelských cen, pak na nákup téhož zboží a služeb spotřebitel potřebuje čím dál více peněz.

Zdražování, které se projevuje rostoucí cenou jídla, bydlení a dalšího zboží je změnou cenové hladiny, tedy inflací.

Příčinou inflace je růst fyzického objemu peněz v ekonomice. Jednoduše – čím více peněz je do ekonomicky vpuštěno, tím více je jich potřeba, aby měly stejnou reálnou hodnotu (= abychom si za ně mohli pořídit věci stejné hodnoty).

STAGFLACE

Pojem stagflace vznikl ze slov stagnace a inflace. Označuje situaci v ekonomice, kdy je vysoká inflace a zároveň nízká nabídka zboží i pracovních příležitostí (tj. vysoká nezaměstnanost). Domácnosti a firmy mají v této situaci snížené příjmy, tudíž méně nakupují a investují, čímž stagnaci ekonomiky ještě prohlubují a brzdí její opětovný růst.

  • První příčina stagflace: externí dodávkový šok. Nový pojem „stagflace“ obohatil světový ekonomický slovník v 70. letech 20. století, v době tzv. ropné krize. Vlády jednotlivých zemí s ní bojovaly prakticky marně. Snaha neustále snižovat nezaměstnanost pod přirozenou úroveň danou stavem hospodářství se stala jedním z historicky nejdražších ekonomických experimentů. Tehdy se projevilo riziko závislosti vyspělých západních zemí na dovozu energií.
  • Druhá příčina stagflace: problémová makroekonomická vládní a bankovní politika. Dnes by mohla stagflaci vyvolat uvolněná měnová politika západních centrálních bank, konkrétně nekontrolované tištění nových peněz a následná hyperinflace.

    Čtěte také:

    Víte co je DEVALVACE a jak se projeví v našem běžném životě? /vite-co-je-devalvace-a-jak-se-projevi-v-nasem-beznem-zivote

    INFLACE, JEJÍ PŘÍČINY A TYPY /inflace-jeji-priciny-a-typy