+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

Šárka měla od počátku problematické manželství. Nedokázala se však rozhodnout a řadu věcí omlouvala a přehlížela. Nechtěla si připustit, že její život není tak idylický, jak si vysnila a obávala se, že nezvládne žít svůj život s dětmi samostatně. K tomu se přidaly i komplikace, kdy Šárka ponechala od počátku manželství rozhodování o ekonomickém a finančním životě rodiny výhradně v rukou manžela. To posléze vedlo k zadlužení celé rodiny manželem bez jejího vědomí a nakonec až k absurdnímu konci: on neplatí výživné, ale ona musí platit jeho dluhy.

Příběh Šárky není ojedinělý. Řada žen se dostala nebo dostává do podobné situace. Co dělat, když dluhy partnera zasáhnout do vašeho života? Jaká je prevence proti takové situaci?

 • Zjistěte si, jak funguje partnerova/ky rodina. I tady platí: „Jaká matka, taká Katka!“.

 • Všímejte si, jak se k sobě chovají, jak fungují.

 • Model rodiny je pro dítě vzorem.

 • Představa, že se partner „kvůli mně“ změní, není reálná.

 • Věci je potřeba si vyříkat hned na začátku vztahu.

 • Někdy je lepší vztah včas opustit.

Tři důležitá doporučení!

 1. Nezbavujte se spoluzodpovědnosti za ekonomický chod domácnosti.
 2. Neodmítejte pomoc rodičů a další způsoby pomoci.
 3. Dluhy je třeba řešit aktivně, bez zbytečné prodlevy, tedy okamžitě, jakmile se o nich dozvíte.

A kde se o dluzích partnera dozvíte?

 • v registru dlužníků – www.exekuceinfo.cz
 • justice.cz – informace o insolvenčním řízení (osobním bankrotu)
 • občanský zákoník zavedl právo na informace o stavu majetku a příjmů manžela/lky