+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

Jestli mě na podnikání něco opravdu fascinuje a baví, pak jsou to právě finance a jejich vykazování. Finance jsou v podnikání tou nejdůležitější oblastí – bez ohledu na to, jakému oboru se věnujeme. Jak už řekl Tomáš Baťa: „Každá lidská činnost se nakonec projeví v číslech.“

Přes finance vidíme, zda jsme či nejsme v naší činnosti úspěšní.

Finance nám jasně ukazují veškeré dopady našich rozhodnutí. Možná se vám zdá, že nastavit si firmu a její finanční sledování je složité, ale ve skutečnosti je to velmi jednoduché.

Jak to dělám já?

  • Když zahajuji podnikatelskou činnost, vyřídím si nejprve úřady. Čtvero základních úřadů, kterém musím oběhnout, jsou: Živnostenský úřad, kde získám oprávnění k podnikání, tedy živnostenský list. S ním pak běžím na finanční úřad, abych se registrovala jako daňový poplatník a získala osvědčení, které mi většinou pošlou domů poštou do 30 dní. Zároveň s finančním úřadem oběhnu správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu, kde mi pro první rok mého podnikání vyměří minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Na tyto platby si doma nastavím trvalý příkaz, ať to nemusím každý měsíc hlídat, aby mi nevznikaly nedoplatky na zálohách a s nimi nežádoucí penále. A pak už mě čekají tyto úřady jen jedenkrát za rok, vždy v březnu, kdy musím podat daňové přiznání a jednotlivé přehledy.

  • Jakmile mám úřady oběhány a všechna povolení vyřízena, založím vše do šanonu a vrhám se na svůj podnikatelský záměr, který jsem si vytvořila z otázek NÁPADU (Co? Proč? Pro koho? Kde? Kdy? Jak? a Za kolik? – jdu provozovat svoji podnikatelskou činnost.) Pracuji přitom se svou podnikatelskou „kytičkou“ /pomůcka při stavbě firmy – více o ní na: http://akademie.financeproradost.cz/e-seminar/moje-firma a jejími jednotlivými oblastmi podnikání.

  • Podle ní si vytvářím svůj první zjednodušený finanční plán, abych si udělala představu, co mě bude moje podnikání stát, ať už hned na začátku (vstupní investice), tak v budoucnu (pravidelné měsíční výdaje). Oblast po oblasti podnikání pak zvažuji, zda bude na začátku potřeba nějaké vstupní investice či nikoliv. Vytvářím si tak dva sloupečky, kde do jednoho zapisuji jednorázové nákupy (investice) a do druhého pravidelné výdaje, které budou s mým podnikáním spojeny měsíčně.

  • První sloupec nám pak udává částku, kterou budeme potřebovat při startu našeho podnikání, pokud se rozhodneme do těchto položek investovat. Druhý sloupec nám dává informace o pravidelných výdajích, které se budou pohybovat v minimální výši cca 6000 Kč, které měsíčně vynaložíme ač nic neuděláme. Patří sem například platby záloh sociálního a zdravotního pojištění, telefon, internet apod. Začneme-li naši činnost vykonávat, začnou i částky našich výdajů narůstat.

Když si takto rozepíšu jednotlivé částky do své „kytičky“, vytvořím si jasnou představu o finanční stránce svého podnikání a můžu se vrhnout na to, jak toho konkrétně dosáhnout – tedy na oblast obchodu. Jednotlivé sloupečky a oblasti mi potom slouží i jako podklad pro účetnictví a pro další sledování finanční stránky mé podnikatelské činnosti. Finanční plán mi dává vstupní údaje pro obchodní plán, kde už budu řešit – kolik musím prodat, za jakou cenu a jakým distribučním kanálem.

  

Vše o tom – Jak řídit finance v podnikání se můžete naučit i na kurzu: http://akademie.financeproradost.cz/akce/kurz-finance-v-podnikani