+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

Podpojištění nastává: „Je-li pojistná částka v době události nižší než pojistná hodnota pojištěného majetku. V takovém případě snižuje pojistitel pojistné plnění ve stejném poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěného majetku, to neplatí, ujednají-li strany, že pojistné plnění sníženo nebude“, aspoň tak to říká § 2854 občanského zákoníku.

  • Jednoduše lidsky řečeno to znamená: pokud je pojistná částka nižší než částka, kterou potřebujete na znovu pořízení pojištěné věci, jste podpojištěni. V případě, že nastane pojistná událost, vám pojišťovna bude krátit výplatu pojistného plnění.
  • Prakticky:

Domek je pojišťen na 1 000 000 Kč = pojistná částka

Dnešní cena domku 2 000 000 Kč = pojistná hodnota

Přiletí vichřice a domku strhne střechu.

Náklady na odstranění škody jsou 500 000 Kč

Protože pojistná částka (1000 000 Kč) je menší než pojistná hodnota (2000 000 Kč) nastává podpojištění a pojišťovna krátí vyplácené plnění.

Pojistné plnění od pojišťovny = 250 000 Kč

  • V čase, kdy ceny nemovitostí, aut či materiálů rychle rostou, se stává pro každého z nás nutností odkontrolovat doma pojistné smlouvy, které máme, a zrevidovat pojistné částky u pojištěných věcí, abychom se v důsledku rychle rostoucích cen na trhu nedostali sami do podpojištění a v případě škody nebyli ze strany pojišťovny zbytečně kráceni.

Tip: Jak správně stanovit pojistnou částku

Pro rychlé stanovení správné výše pojistné částky můžeme použít tyto 3 způsoby:

  1. Využít sjednavače či kalkulace pojišťoven, které již ve svých systémech často reflektují vývoj cen na trhu, vlastní škodní průběh pojištěného portfolia, a pro určitá pojištění (např. majetku, aut, domácností..) mají nastaveny vlastní limity pojistné částky.

  2. Využít znalce a nechat si vypracovat znalecký posudek k pojišťované věci.

  3. Využít vlastní znalosti a zkušenosti, a za pomoci např. internetu se podívat na aktuální ceny – aut (autobazary, autosalony…), domů, bytů (realitky, inzerce-nemovitostí, cenové srovnavače nemovitostí…) jaká je aktuální cena/hodnota podobné věci, kterou máme, v čase, místě užití, stáří, opotřebení, vybavenosti… a kolik by nás to tedy stálo při jejím znovunabytí v případě škodní události.

Pojištění je “živý organismus” a jako správný hospodář bychom mu měli věnovat patřičnou pozornost. Zkontrolovat rizika a pojistné částky je potřeba alespoň 1x za rok. Pokud však svůj majetek vylepšíme, zhodnotíme či rozšíříme, není nač čekat a pojištění si správně nastavíme už dnes.