+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

Co dělají bohatí lidé jinak, že se jim daří žít v hojnosti a materiálním zabezpečení? Už jen znalost čtyř základních dovedností práce s penězi – VYDĚLÁVAT, ŘÍDIT, SPRAVOVAT A ROZMNOŽOVAT určuje, na kterou stranu společnosti budete patřit, zda mezi bohaté nebo chudé.

 

Jak vydělávají peníze bohatí a jak chudí?

  • Bohatý člověk má více zdrojů příjmů.

  • Chudý člověk má jen jeden příjem. Celý jeho život závisí často jen na jednom příjmu, a to většinou ze zaměstnání.

Jak řídí své peníze bohatí a jak chudí?

  • Bohatý člověk vždy řídí, a to podle pravidla 1-7-2.

  • Chudý člověk své peníze neřídí. Jak přijdou, tak je utratí. Něco vezmou platby za složenky, trvalé příkazy nebo inkasa a zbytek utratí při platbách kartou. Na co nevyjde, na to si půjčí.

Jak spravují své peníze bohatí a jak chudí?

  • Bohatý člověk řádně hospodaří. Dává velký důraz na to, aby neplatil příliš mnoho za příliš málo. Upřednostňuje KVALITU před kvantitou. Cena pro něj není nikdy konečná. Vždy se snaží na prodávajícím získat cenu lepší či jinou výhodu. Na co nemá, to si prostě nekupuje.

  • Chudý člověk neřídí a ani nespravuje = nehospodaří. Co má, to utratí, na co nemá, na to si půjčí a rozhodujícím kritériem při nákupu je cena. Kvantita předchází před kvalitou.

Jak rozmnožují a do čeho investují bohatí a jak chudí?

  • Bohatý člověk investuje a rozmnožuje své peníze podle pravidla 3+1.

  • Chudý člověk spoří nebo investuje prostřednictvím někoho jiného. Platí: kdo spoří nemá nic. Peníze svou funkcí slouží jako prostředek směny, takže jejich případným hromaděním chudý nic nezískává, naopak zdražováním věcí kolem sebe (v důsledku inflace) ztrácí. Nekoupí si ani základní potřeby k přežití jako jídlo, oblečení, střechu nad hlavou, ani nenatvoří majetek, který by pracoval pro něj. Investování prostřednictvím někoho znamená nákup služby, kde přenáším zodpovědnost za své peníze na druhou osobu, a za takovou službu musím samozřejmě platit. Nejen že z takto investovaných peněz nemám žádný konkrétní užitek ve formě pravidelného pasivního příjmu, ale ještě každý měsíc svou investici o platbu služby snižuji.

 

Jak pracujete s penězi vy? Ke které straně společnosti směrujete? Umíte využít čtyři základní dovednosti práce s penězi ve svůj prospěch?

Pokud chcete vykročit tím správným směrem, objevujte svět boháčů a učte se s námi. Pomocníkem vám může být i kniha DESATERO BOHÁČE https://www.grada.cz/desatero-bohace-10377/nebo kurzy či workshopy Akademie Finance pro radost http://akademie.financeproradost.cz