+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

TAHÁK NA ÚSPĚŠNÉ PODNIKÁNÍ

„JAK POSTAVIT PROSPERUJÍCÍ A ÚSPĚSNÉ PODNIKÁNÍ“

autor: Marcela Hrubošová (2014)

ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ KAMENY V PODNIKÁNÍ

Základní stavební kameny každé podnikatelské činnosti jsou:

  • mít– CÍL

(vědět čeho chceme konkrétně dosáhnout, co je náš cíl, o co konkrétně usilujeme)

  • vědět – JAK to budeme provádět – PROCESY

(vědět jak toho chceme dosáhnout, co potřebujeme, co musíme znát, jaké dovednosti nebo znalosti musíme umět)

  • znát komu a pomocí koho – LIDÉ

(komu to prospěje, pro koho to děláme, zvládneme to sami, nebo budeme potřebovat další spolupracující lidi kolem sebe)

“ÚSPĚCH V PODNIKÁNÍ VYŽADUJE OPTIMISMUS, VZÁJEMNOU DŮVĚRU A POCTIVOU HRU. PODNIKATEL MUSÍ STÁT ZA TÍM, ŽE TO, CO PRODÁVÁ, JE TO NEJLEPŠÍ A MUSÍ CÍTIT, ŽE JE UŽITEČNÝM SLUŽEBNÍKEM VEŘEJNOSTI.”

R.H. Cabell