+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

VZOREC ÚSPĚŠNÉHO PODNIKÁNÍ A HODNOTA (6)

1 + 3 + (6) = 10

Kdo chce být v podnikání úspěšný, měl by mít určitě všech DESET pohromadě. Je to řečeno sice trochu s nadsázkou, ale na tomto jednoduchém vzorci, lze jednoduše, srozumitelně a nenásilně představit a vysvětlit vše, co byste jako úspěšný a prosperující podnikatel měli znát a jak byste si měli svou činnost podnikání zorganizovat a řídit.

Jak jsme si již dříve představili 1 = CÍL, 3 = TŘI FÁZE PODNIKÁNÍ (Nápad, Pilot, Start-up) a 6 představuje proměnnou hodnotu, podle toho v jaké fázi podnikání se nacházíte.

HODNOTA (6)

Jsou tři fáze podnikání a s nimi je spojeno 6 důležitých oblastí/věcí, které musíte sledovat, vyhodnocovat, organizovat a řídit, aby jste ve vašem podnikání byli skutečně úspěšní.

Co tedy sledujete? Co je těch 6 důležitých oblastí/věcí, bez kterých se neobejdete? Co určuje úspěch vaší “firmy”?

6 základních otázek ve fázi Nápad:

  • CO? PROČ? KOMU? KDE? JAK? ZA KOLIK?

2x 6 základních oblastí/věcí ve fázi Pilot a Start-up:

  • každá “firma” byť je sebemenší se skládá ze šesti základních oblastí, kterými se jako podnikatel budete muset zabývat: PR/Marketing, Obchod, Finance, IT (technologie), Operativa (zázemí firmy), Lidé
 
  • každý podnikatelský subjekt byť je sebemenší, aby mohl růst a prosperovat musí mít přehled o své podnikatelské činnosti a neobejde se bez: Podnikatelský záměr, Finanční plán, Obchodní plán, Cashflow, Rozvaha a Výsledovka.
  • Kniha (Tahák na úspěšné podnikání) i semináře akademie.financeproradost.cz, vám nabízí možnost vidět, co je podnikatelská činnost, a učí vás, jak se v této činnosti můžete bezbolestně pohybovat. Nemusíte znát detail všeho, je ale velmi důležité, abyste věděli, že takové věci a oblasti vůbec existují a jak vaši činnost podnikání ovlivňují. Sami se pak můžete rozhodnout, jak si svou činnost nastavíte a budete řídit, aby vaše práce a úsilí vedlo k úspěchu a netahla vás neznalost směrem dolů.