+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

ZÁKLADNÍ VZOREC PRO ÚSPĚŠNÉ PODNIKÁNÍ

1 + 3 + (6) = 10

z knihy: TAHÁK NA ÚSPĚŠNÉ PODNIKÁNÍ (autor:Marcela Hrubošová)

 

HODNOTA 3

Číslo 3 představuje ve vzorci tři fáze podnikání, s kterými je nutno počítat a dát jim svůj čas a prostor. V podnikání platí obzvlášť “dvakrát měř a jednou řež”, proto je pro úspěch v podnikání velmi důležité, projít si jednotlivými fázemi a odpracovat si úkoly, které nám každá fáze přináší.

“NIKDY NEJSTE OBDAŘENI PŘÁNÍM, ANIŽ BYSTE ZÁROVEŇ NEDOSTALI SÍLU REALIZOVAT HO.”

Richard Bach

ZE PODNIKÁNÍ

1 fáze: NÁPAD

 • NÁPAD je počátek všeho. Nápad je myšlenka, která nás napadla a nutí nás rozvíjet ji do snů, přání a reality. Je to cokoliv, co zaměstnává naši mysl s cílem něco udělat. Nápad může zůstat v hlavě a být zapomenut, nebo se může dostat ven, ale zůstat nezrealizován, a nebo se může dostat ven a být naplněn. Pokud se jedná o nápad, který by měl být realizován jako činnost podnikání, pak je velmi důležité, aby byl dobře promyšlen, a to hned ze dvou důvodů. Jeden důvod je, zda lze nápad realizovat jako činnost podnikání. Definice podnikání je: “soustavná činnost za účelem zisku”, a druhý důvod je, zda svým nápadem dokážeme naplnit 3 základní otázky pro stanovení CÍLE. Zajistíme obživu sobě, své rodině, přineseme užitek lidem a celé společnosti.
 • Časový úsek NÁPADU se většinou blíží až jednomu roku. Stále nám to leží v hlavě a stále nad tím přemýšlíme. Je to jen dobře! Čím více se nápadu v myšlenkách věnujeme, tím více otvíráme i naše hledí a vidíme možnosti a příležitosti, kterých jsme si dříve vůbec nevšimli. Zapisujte si vše co vás k vašemu nápadu zaujme.
 • Základní otázky, které bychom si měli v období NÁPADU odpovědět jsou: CO? PROČ? KDO? KDE? KDY? JAK? KOMU? a ZA KOLIK?
 • Výsledkem odpovědí na tyto otázky pak bývá první velmi jednoduchý podnikatelský plán/záměr, který nám zachytí naše vize na papíře. V čase dalších fází podnikání (PILOT a START-UP) je nám pak velkým pomocníkem, když se dostáváme na scestí přísunem nových příležitostí a možností, které nám okolní svět nabízí a život přináší, a my začínáme honit příliš mnoho zajíců.

“Honíš-li dva zajíce najednou, nechytíš ani jednoho.”

POMŮCKA:

Jednoduchý přehled otázek a námětů na zamyšlenou, který nám pomůže NÁPAD převést do jednoduchého podnikatelského záměru.

NÁPAD a MOJE VIZE NA PAPÍŘE

 • CO? – CO chci lidem nabídnout, jakou službu/produkt, jaký konkrétní užitek to lidem přinese, jakou potřebu nebo problém jim to vyřeší. Mohu službu/produkt nabízet opakovaně, nebo se jedná o jednorázové uspokojení jejich potřeby.
 • Proč? – PROČ to lidem nabízím. Má moje služba/produkt nějakou přidanou hodnotu, která lidem pomůže. Jaký konkrétní užitek má služba/produkt lidem přinese, jakou potřebu nebo problém jim to vyřeší.
 • Kdo? – Jsem schopen to zajistit sám, nebo budu potřebovat pro realizaci další lidi. Kdo budou mí spolupracovníci, dodavatelé nebo subdodavatelé.
 • Kde? – Jak rychle se bude moje služba/produkt spotřebovávat. Mohu očekávat pravidelné opakující se nákupy, a pak mi postačí i menší trh (vesnice, město, kraj atd.), nebo se jedná o jednorázové uspokojení potřeby klienta, a pak musím získávat nová a nová území (klienty), kde si ode mě službu/produkt koupí.
 • Kdy? – DoKDY sepíši tento svůj NÁPAD. Kdy si ho vyzkouším nanečisto. Kolik času si na to dám. Kdy skutečně chci začít, a kde chci být za rok, za dva, za tři.
 • Jak? – Jak toho chci dosáhnout. Co všechno k tomu budu potřebovat – jaká povolení, jaké nástroje, jaké lidi, jaké dovednosti, jaký kapitál.
 • Komu? – Komu je má služba/produkt určena. Kdo je má cílová skupina. Čím konkrétnější v cílové skupině budu, tím úspěšnější budu i v hledání, oslovování a nabízení své služby/produktu lidem. Příklad: ženy 30+, hasiči, maminky na mateřské, rybáři a podobně.
 • Za kolik? – Kolik musím měsíčně vydělat = kolik hodin/kolik kusů musím prodat a za jakou cenu, abych uživil sebe, svou rodinu a podnikal se ziskem.