+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

ZÁKLADNÍ VZOREC PRO ÚSPĚŠNÉ PODNIKÁNÍ

1 + 3 + (6) = 10

z knihy: TAHÁK NA ÚSPĚŠNÉ PODNIKÁNÍ (autor:Marcela Hrubošová)

HODNOTA 3

Číslo 3 představuje ve vzorci tři fáze podnikání, s kterými je nutno počítat a dát jim svůj čas a prostor. V podnikání platí obzvlášť “dvakrát měř a jednou řež”, proto je pro úspěch v podnikání velmi důležité, projít si jednotlivými fázemi a odpracovat si úkoly, které nám každá fáze přináší.

 

ZE PODNIKÁNÍ

2 fáze: PILOT

 • DOBA TRVÁNÍ (1-2 roky)

Pilot je takové naše podnikání nanečisto. “Hrajeme” se na podnikatele. Pilot by nám měl dát odpověď na to, zda činnost podnikání, kterou jsme si vybrali, je schopna nás uživit, nebo zda si financujeme JEN drahého koníčka.

Výsledek našeho pilotního podnikání nám dává základní výstupy o úspěšnosti našeho počínání a vstupní informace pro náš skutečný podnikatelský START-UP (třetí fáze podnikání).

Pilotem si prochází každý. Buď ho dělá promyšleně nebo je vtahu událostí a prochází tímto obdobím nevědomě s tím, že je to pro něj období pokusů a omylů. Pro toho kdo si toto období uvědomuje má PILOT velké PLUS a to v ponaučeních a zkušenostech neopakovat stejné chyby z pilotního (zkušebního) období v budoucnu. Tam už nás to může stát mnohem více než náš čas a pár korun na začátku.

Zamyslete se, které chyby nebo neúspěchy se vám stále opakují? Dokážete je pojmenovat a znáte jejich příčinu? Co se vám stále nedaří?

Odpověď: ………………………………………………

Výsledkem PILOTU je naše konkrétní znalost:

 • KDO JSEM (naše identita)
 • JAKOU POTŘEBU DODÁVÁM TRHU, JAKÝ PROBLÉM ŘEŠÍM
 • JAKÝ JE MŮJ TRH
 • KDO JE MŮJ KLIENT
 • KDO JE MÁ KONKURENCE
 • JAK SE OD KONKURENCE MOHU ODLIŠIT – PROČ SI MÁ KLIENT VYBRAT PRÁVĚ MĚ
 • JAK SVÉ PODNIKÁNÍ PROCESNĚ REALIZUJI A KOLIK MI TO ZABERE ČASU
 • CO MĚ TO STÁLO (JAKÉ BYLY DOSUD MOJE VÝDAJE)
 • JAKÉ BYLY DOSUD MOJE PŘÍJMY Z TÉTO ČINNOSTI
 • KOLIK MĚ TO BUDE STÁT
 • KOLIK SI ZA SVOU SLUŽBU/PRODUKT MOHU ŘÍCI
 • KOLIK KLIENTŮ SE MI DOSUD PODAŘILO ZÍSKAT
 • JAKÁ JE MOJE CÍLOVÁ SKUPINA
 • JAKOU CESTOU JSEM SE K NIM DOSTAL/A, KTERÝ KONTAKT, MÍSTO – JSOU TÍM NEJLEPŠÍM DISTRIBUČNÍM KANÁLEM

Výsledek PILOTU mi dává jednoznačnou odpověď na otázku:

MÁM DÁLE POKRAČOVAT V TÉTO SVÉ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI?

ANO/NE

Při rozhodování se, zda pokračovat v další činnosti ANO nebo NE, je velmi důležité být k sobě upřímný a podívat se na své podnikání zcela otevřeně a reálně. Pokud se nám na začátku PILOTU zcela nedařilo vydefinovat v rámci NÁPADU jakým směrem jdeme, jaký je náš cíl, kdo je naše cílová skupina nebo jakou skutečnou potřebu nebo problém řešíme a ztratili jsme zkoušením nebo obdobím „pokus omyl“ příliš mnoho času, nebo se náš NÁPAD v PILOTU průběžně přetvářel dle skutečných potřeb trhu, pak doporučuji si období PILOTU o nějaký měsíc prodloužit a vyzkoušet si zda nová specifikace NÁPADU funguje a bude mít takzvaný “tah na bránu”, a přinese nám vytoužené klienty a příjmy.

Vyhodnocení PILOTU bývá velmi zajímavým výstupem, ukáže nám, kdo skutečně jsme, jaký velký kus cesty jsme ušli, jaké nové znalosti a zkušenosti jsme získali, kde jsme měli nereálné očekávání a dává odpověď – PROČ a JAK dál. PILOT je obdobím objevování a učení se. Záleží jen na naší odvaze, jak daleko se dostaneme.