+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

“Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech.”

Pojištění je nástroj jak si chránit svůj život a majetek před nenadálými událostmi, které nám přináší život. Pojištěním lze alespoň částečně finančně pokrýt události, která nám přinese život např. ztráta zdraví, smrt blízké osoby, která nás finančně zajišťovala, živelná údalost – jako jsou povodně, požár aj.

Základní princip pojištění:

  • je princip náhodilosti (tzn. pojišťuji se na procentuální pravděpodobnost, že se mi daná událost stane, tj. pojišťuji si náhodu)
  • princip solidárnosti – znamená, že všichni, kdo platí pojištění, platí do jednoho “pytlíčku s penězi” a z tohoto pytlíčku se v případě nějaké pojistné události vyplácí škoda poškozenému.
  • Cena pojištění se stanovuje na základě pravděpodobnosti, že se daná událost stane. To znamená čím větší pravděpodobnost události, tím dražší bude cena pojištění, naopak čím menší pravděpodobnost, tím nižší cena pojištění.

 

Příklad: Pojištění domu proti povodním/záplavám

Domek u řeky, který už byl 3x zaplaven za poslední rok, kdy se 3x zvedla voda. Tady je 100% očekávání (pravděpodobnost), že pokud se řeka vylije po čtvrté, bude domek opět zaplaven. Tady by se cena pojištění měla rovnat ceně domu. Ve většině případů však bude takový domek nepojistitelný, neboť při tak vysoké pravděpodobnosti, že se daná událost stane, již nejde o náhodu, ale skoro jistotu, a tím pádem není naplněn hlavní princip pojištění – pojištění “náhody”. Naopak domek na kopci bude proti povodni/záplavě pojistitelný a jeho cena pojištění se bude odvíjet od % pravděpodobnosti, které se vypočte jako podíl všech pojištěných domků na kopci a domků na kopci, kterým se tato událost stala za poslední rok.

DOPORUČENÍ:

Z toho plyne, že pojištění je “živý organismus” a stále se vyvíjí. Každý rok bychom měli proto věnovat svému pojištění pozornost a zvážit zda máme dobře pokryty naše životní rizika (náhody) a pojištění jim maximálně přizpůsobit. Pojištění nám má napomáhat, ne nás finančně vyčerpávat. Pokud je cena pojištění příliš vysoká, pak je dobré se podívat po možnostech jiného zajištění daného rizika (události).