+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

Moudrost člověka není věcí rozumu, ale především srdce. V současné hektické době žijeme většinou prostřednictvím hlavy – rozumu, tedy chladného racionálního a logického myšlení, a na hlas svého srdce zapomínáme. “V drobných věcech se spolehni na rozum, ve velkých věř srdci.” Sigmund Freud

Naše srdce – city, intuice, instinkty a kreativitu – potlačujeme, proto je náš život složitější a komplikovanější. Čím více se snažíme řídit svým rozumem, tím větší zmatek máme ve svém životě. Čím více používáme svůj rozum, tím sevřenější máme srdce. Když dáme prostor svému srdci, rozvine se jako květ. Srdce se uvolní a my naplno pocítíme ctnosti srdce: lásku, cit, vděčnost, vášeň, soucit, pokoru, porozumění a odpuštění.

Německý filozof Arthur Schopenhauer prohlásil: „Lidé se starají tisíckrát více o to, aby získali bohatství, než aby vzdělali svůj rozum a své srdce, ačkoli je pro lidské štěstí nepochybně důležitější, co člověk je, než co člověk má.“