+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

Tajemství bohatého života se skrývá v jednoduchém učení, které se po staletí předávalo z otce na syna a zajišťovalo život a obživu celým generacím.

  • Jednoduché učení nebo-li “UČENÍ BOHÁČŮ” jak se právem nazývá, lze shrnout do DESATERA jak prožít bohatý a šťastný život. Proč bychom se mu však měli učit? Smyslem života totiž není pracovat každý den od svítání do setmění pro peníze, ale žít šťastný a naplněný život. A jak toho můžeme dosáhnout? Řídit se tímto jednoduchým DESATEREM a krok po kroku zavést všech deset bodů do svého každodenního života.

DESATERO BOHÁČE

1. Boháč má pozitivní vztah k penězům.

2. Boháč se řídí skutečnými potřebami.

3. Boháč se stará o svou buňku.

4. Boháč zná svůj užitek pro ostatní.

5. Boháč vydělává vědomě.

6. Boháč rozděluje a řídí své peníze.

7. Boháč je dobrý hospodář.

8. Boháč nežije na dluh.

9. Boháč si vytváří vlastní bohatství (majetek).

10.Boháč věří v sebe a je otevřen novým výzvám.

Pamatujte! Samotná teorie ještě nikoho bohatým sama neudělala.

Poznámka: Ač se učení předávalo z otce na syna, a ženy nebyly v tomto směru vzdělávány, učily se mu stejně tak jen neverbálně, napodobováním a vzory chování z prostředí, ve kterém žily. Často pak právě ony v dobách různých válek, výbojů, předčasných úmrtí mužských představitelů rodů přebíraly otěže rodinných majetků, správy bohatství, hospodaření, obživy a celkového udržení života celých rodin. Ikdyž dnes máme rovnocenné postavení s muži a je nám dopřáno stejných možností vzdělání, přenechávají ženy ekonomickou stránku života na mužích. Svou finanční znalost pak uplatňují až v časech nouze (např. úmrtí partnera, rozvody, rozchody, zadlužení rodin, vážná nemoc živitele rodiny, hráčství, alkoholismus apod.), kdy nastupují do role živitele a hospodáře, avšak správa peněz a bohatství je u nich často jen intuitivní, tak jak za celá staletí navnímaly. Oč by se ženám žilo daleko lépe a lehčeji, kdyby využily daru – finančního vzdělání, a učily se mu hned od počátku svého života, a ne až v časech nouze vlastními chybami.

Co skrývá detailně každý bod – návody a tipy najdete už nyní v knize DESATERO BOHÁČE.