+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

Šmejdi na finančních trzích opět řádí a vyhrávají boj s lidskou naivitou a hloupostí. Nabízí široké veřejnosti takzvané korporátní dluhopisy s garancí zisku posvěceného dokonce Českou národní bankou.

Lidé tak ochotně investují své úspory do dluhopisů, kterým nerozumí a nechají se mylně klamat, že takzvaný PROSPEKT, který musí veřejně obchodované dluhopisy ze zákona obsahovat, a schvaluje jej právě Česká národní banka, zakládá garanci a jistotu nejen vrácení investovaných peněz, ale i vyplacení zhodnocení 6-7%, jak jsou dluhopisy dnes nejčastěji nabízeny.

  • Šmejdi tak prodávají měsíčně dluhopisy až za 1 miliardu Kč a přijdou si na provize v řádech statisíců korun. Zda se nezkušení investoři někdy v budoucnu dočkají svých peněz a slibovaného zhodnocení, je však ve hvězdách.

Co je tedy dobré vědět o dluhopisech, nech do nich vložíte své uspořené peníze? A co vlastně je PROSPEKT, o který se řada finančně negramotných lidí opírá jako o garanci České národní banky?

  • Dluhopis neboli dlužní úpis je zcela obyčejná půjčka. Proto než utratíte jedinou korunu za nákup takové investiční příležitosti, je nutné vědět aspoň něco málo o podnikání a naučit se číst alespoň v základních ukazatelích firemního účetnictví. Seznámit se s pojmy jako rozvaha, výsledovka, cashflow nebo podnikatelský záměr se tak stává nutností a základním požadavkem na finanční vzdělání každého i drobného investora.

  • PROSPEKT u dluhopisu není žádnou garancí a jistotou pro splacení dluhopisu a jeho zhodnocení, ale přehled základních údajů o vydavateli dluhopisu (takzvaného emitenta) tj. informace o majetku a dluzích, finanční situaci, zisku a ztrátách, budoucím vývoji podnikání a finanční situaci emitenta případně osoby, která se za emitenta zaručuje, který vyžaduje naše legislativa (tj. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu), a jsou určeny lidem (nekvalifikovaným investorům) pro lepší informovanost o vydavateli dluhopisu a možnosti lépe vyhodnotit riziko s takovou investicí spojené. Prospekt (neboli „informační povinnost“) musí vypracovat vydavatel dluhopisu, pokud se rozhodne dluhopisy nabízet a prodávat více jak 150 lidem. Tento Prospekt pak schvaluje Česká národní banka jako regulátor a dohled nad kapitálovým trhem. Schválení Prospektu však souvisí pouze s jeho formální stránkou.

  • ČNB nenese žádnou záruku za vydavatele (emitenta) ani nezkoumá jeho finanční schopnost dostát svým závazkům z dluhopisu.

Investice do korporátních dluhopisů je stejně riziková jako jakákoliv jiná půjčka do podnikání, a nikdo nám žádné záruky vrácení peněz nedává a dávat nebude. Jsme plně zodpovědní za svá investiční rozhodnutí a proto platí: „Dvakrát měř a jednou řež!“ nebo také „Co nechceš půjč!“ Čemu nerozumíme, do toho bychom neměli, nikdy peníze vkládat, pokud o ně nechceme přijít. A pokud o ně přijít chceme, není pak lepší, je rovnou darovat, třeba na nějakou smysluplnou věc, z které nakonec můžeme mít i skutečně dobrý pocit. ,-)