+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

Každý, kdo půjčuje nebo si půjčuje peníze, by měl znát možnosti, které ho chrání před rizikem nesplacení dluhu. V právní řeči mluvíme o takzvaném zajištění dluhu.

  • Zajištění dluhu spočívá v možnosti věřitele (ten kdo peníze půjčuje), kterému není včas a řádně zaplacena pohledávka (dluh) ze strany dlužníka (ten kdo si půjčil), uspokojit se jiným způsobem.

  • Věřitel, který nechce spoléhat na to, že se dočká úhrady dluhu až v exekuci, má možnost sjednat s dlužníkem takzvaný zajišťovací prostředek, z kterého se uspokojí v případě, že dlužník nesplní to, co slíbil. Tento zajišťovací prostředek mu poskytne jistotu, že se alespoň následným prodejem tohoto zajištění uspokojí a něco z dluhu obdrží zpět.

Mezi základní zajištění dluhu, které dávají věřiteli jistotu patří:

  • Zástavní a zadržovací právo (např. zástava nemovitosti – je však nutno vždy provést zápis zástavního práva do veřejného seznamu, v tomto případě do katastru nemovitostí)

  • Ručení (zavázání další osoby = ručitele) – s ručitelem musí věřitel souhlasit a tzv. ho přijmout

  • Finanční záruka (vztah mezi 3 a více osobami – věřitel, dlužník a výstavce, kde se výstavce /třetí osoba/ zavazuje uhradit dluh za dlužníka)

  • Zajišťovací převod práva (převedení práva dlužníka či jiné osoby na věřitele např. u vlastnictví – nutný zápis do veřejného seznamu)

  • Srážky ze mzdy

  • Závdavek – využíval se již ve starém Řecku a Římě. Dnes se vrací zpět do našeho práva, a znamená poskytnutí jistoty, že dlužník svůj dluh splní. Závdavek může být např. formou daru či symbolické splátky, kterou drží věřitel až do konečného zaplacení dluhu. Pokud dlužník svůj dluh z vlastní příčiny nesplní, věřitel si závdavek ponechá (jako odstupné). Pokud by však došlo k nesplnění ze strany toho, kdo závdavek přijal, je povinen vydat druhé straně dvojnásobek toho, co přijal.

Tyto formy zajištění dluhu může držet věřitel, ale i třetí osoba, která je ve prospěch věřitele spravuje. Věřitel také může v průběhu času požádat dlužníka o doplnění zajištění, pokud dříve poskytnuté zajištění (jistota) ztratilo na ceně tak, že zajištění nedostačuje. Jestliže dlužník zajištění nedoplní, stane se splatnou ta část pohledávky (dluhu), která není zajištěna.

 

Čtěte také: