+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

PROVIZE POJIŠŤOVACÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ – REGULOVAT ANO či NE?

Nedávno mě zaujal článek v časopise Profi Poradenství a finance, týkající se provizí u pojišťovacích zprostředkovatelů. Už delší dobu sleduji tuto hloupou přetahovanou v rámci vládních představitelů naší země o tom, jestli regulovat odměňování zprostředkovatelů či nikoliv a ráda bych i touto formou = prostřednictvím mého portálu Finance pro radost, sdílela k tomuto tématu svůj osobní názor.

 

Celý článek:
Provize? Regulovat!
Finančním zprostředkovatelům parlamentní hádky silně ublížily, když se veřejnost dozvěděla o výši je- jich provizí i o metodách přepojišťování. Není tak ku- podivu, že regulaci chce 79 % obyvatel České republi- ky. Téměř 90 % dotázaných je přesvědčeno, že by provize u životního pojištění měla být 15 %. Z průzkumu Finančního a ekonomického institutu dále vyplývá, že tři čtvrtiny Čechů mají zkušenost s finančním poradcem, který jim nepodal informaci o výši své provize při podpisu smlouvy či při odchodu ke konkurenci. Doporučení finančního zprostředkova- tele na předčasné ukončení některého ze svých finančních produktů dostalo 45 % dotázaných. 62 % respondentů se domnívá, že finanční zprostřed- kovatelé nabízejí produkt, který jim vynese nejvyšší provizi. Průzkum také ukázal, že o radu odborníka požádá pouze 25 % respondentů. Pravidelně spoří tři pětiny dotázaných, ovšem každý šestý Čech (17 %) stále dává své volné finance do prasátka nebo pod slamník.“

 

MŮJ OSOBNÍ NÁZOR:

Pro mě je to absolutní nesmysl a odporuje to základům tržní ekonomiky. Jakákoliv regulace nebo umělé ovlivňování trhu, je vždy jen ke škodě a v konečném důsledku to vždy odnese konečný spotřebitel, takže my. Co mohu jen poradit a co proto mohu sama udělat, že budeme mít dostatek jednoduchých a kvalitních znalostí, abychom této oblasti a produktům pojištění lépe rozuměli a věděli, kde v životě jsou pro nás důležité. Nic není o provizích. Já jsem zastánce placeného finančního poradenství ze strany klienta, vytvoření zaměstnaneckých poměrů pro zprostředkovatele pojištění nebo takzvaného vyplácení provizí formou pay-as-you-go. Pokud by pojišťovny jako podnikatelé přistoupily na tato 3 doporučení, pak celý problém s odměňováním skončil.”mh

Pokud byste se chtěli o profesi a odměňování pojišťovacích zprostředkovatelů dozvědět více, pak na trhu existuje kniha Profese pojišťovací zprostředkovatel aneb Co by měl každý pojišťovák vědět, kterou jsem vydala již v roce 2009 a je hlavní učební pomůckou v této oblasti i na vysokých školách.