+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

Statistiky v Česku vykazují přes pět milionu exekucí na milion dlužníků. Předlužení a úpadek do takzvaného DLUŽNÍHO OTROCTVÍ se tak stává osudem nejen samotných dlužníků, ale celých rodin. Bojovat proti tomu lze jen kvalitním vzděláním a dostatečným porozuměním finančního světa kolem nás. Finanční gramotnost se tak stává jedinou účinnou zbraní proti zadlužování a vstupu do dlužního otroctví napříč všemi generacemi – od dětí až po seniory.

  • Ač bylo o financích už napsáno mnoho. Finanční gramotnost se stala v posledních letech jedním z nejpopulárnějších témat, a řada firem se za podpory dotací a grantů vrhla do vzdělávání o financích. Cílovou skupinou se stal každý – od dětí, maminek na mateřské, seniorů, až po nezaměstnané či jinak ekonomicky handicapované. Když mluvím s lidmi a zmíním, že se věnuji výuce finanční gramotnosti bez jakékoliv státní či grantové podpory, chvíli na mě nevěřícně zírají ve smyslu „jak mě to může uživit“, ale pak mě poplácají po zádech a vyseknou poklonu, jak záslužnou činnost dělám. A pokaždé mi připomenou, že to ty naše děti maximálně potřebují. Sami však nevěnují jedinou korunu ani minutu finančnímu vzdělávání, a to i přesto, že jsou svým dětem prvními a nejbližšími učiteli.

  • V České republice je vykazováno přes pět milionu exekucí na milion dlužníků, kde však dlužníky nejsou děti, ale právě jejich rodiče. Základní postoje ke světu, druhým lidem, ale i k penězům se vytvářejí do 6 let věku dítěte. Co to jsou peníze, k čemu slouží a jak s nimi nakládat se děti učí primárně od svých rodičů a rodinných příslušníků. Proto se dobré i chybné vzorce chování nakládání s penězi kopírují do celých generací. Spořivá rodina bude pravděpodobně vychovávat své děti ke spořivosti a rozumnému utrácení. Rodiny (či celé rody) zvyklé utrácet „na doraz“, toto chování bezpečně předají svým potomkům. Bezvýchodné zadlužování rodin, které pod náporem nabídky zboží a služeb často nepotřebného, ale maximálně podpořeného reklamou a manipulací obchodníků, nakupují na dluh a dávají tak vzor chování svým dětem. Z dětí se pak od počátku svého života stávají takzvaní nevinní dlužníci. V dospělém věku už vstupují do světa tzv. moderního otroctví, jak se bezhlavému zadlužování v dnešní době říká, neboť s dluhem si člověk vždy kupuje i svého pána (věřitele). Nepřemýšlí už nad tím, že život lze žít i jinak – svobodně a v bohatství. Jejich nahraný program z dětství už jede na autopilota.

Doporučení:

Nepodlehněte vábení iluze hojnosti a bohatství na dluh, a nepadněte do moderní formy dlužního otroctví, jako se to stalo milionům lidí kolem vás. Naučte se rozumět finančnímu světu a jeho provázanosti (tj. finančním tokům mezi vámi /příjmy a výdaji/, obchodníky, bankami, státem …. atd.). Najděte si pro své učení vhodného učitele a formu, která vám nejlépe vyhovuje, ale už neváhejte ani minutu a na nic nečekejte. Peníze se staly v dnešní době, i třeba skrytým, tématem každodenního života, a je nutné je ovládnout dřív, než oni ovládnou vás.

Chcete-li se učit s námi, bude mi velkou ctí, ale stejně tak budete mít ode mne velký palec nahoru, pokud si pro své učení o financích vyberete kohokoliv jiného, hlavně když se rozhodnete a pustíte se do toho.

 

Proč volí lidé pro výuku finanční gramotnosti/finančního učení právě nás? Zeptali jsme se:

Miriam Janyšková – zakladatelka a předsedkyně správní rady Qiido, nadačního fondu (www.qiido.cz)

1. Proč si myslíš, že je důležité se finančně vzdělávat?

Aby byl člověk svobodný a nezávislý na subjektivních radách, tipech kohokoliv jiného (makléřů, bankovních, pojišťovacích či jiných finančních institucí). Aby byl za svůj život zodpovědný jen on sám, jednotlivec. Jednoduše…aby si každý uměl vlastní život spočítat

2. Proč se mají lidé (děti, rodiče, učitelé, vychovatelé…a další) vzdělávat právě s námi (Marcelou a Kuřátkem Pípem)?

Protože jsi přátelská, empatická, usměvavá a vstřícná profesionálka! Máš za sebou dlouholeté zkušenosti ve světě financí (jak z korporátního, tak z podnikatelského světa), přičemž jsi si uchovala stále lidskou tvář a vřelý přístup. Svou práci děláš s čistým srdcem, aby se občané ČR i SR uměli rozhodovat a žít svobodně.

Eva Vašková-Čejková, zakladatelka a majitelka Ženy s.r.o. (www.zenysro.cz)

Evi, proč si myslíš, že je důležité se finančně vzdělávat?

Peníze byly dlouhá léta tabu. Kdo je měl, byl v očích druhých špatný, kdo je neměl, pomlouval a říkal, že je nepotřebuje. A v tom jsme byli vychováváni. Peníze jsou k životu potřeba. Důležité je uvědomit si smysly našich životů a pak nahlas přiznat, že peníze k životu potřebujeme. Nedělat z lidí, kteří je mají zločince, ale ba naopak se k tomu postavit tak, že se začneme vzdělávat, budeme vzdělávat své děti a nebudeme řešit své okolí, ale sebe a to, co pro svou finanční gramotnost mohu ještě udělat, aby se mi více dařilo.

Evi, a proč si myslíš, že se mají lidé (děti, rodiče, učitelé, vychovatelé a další) vzdělávat právě s námi?

Marcela je pro mě člověkem s velkou praxi, nadhledem a hlavně lidským přístupem. Do své práce dává osobní zkušenost a kus sebe. Je pro mě ženou, podnikatelkou, která umí skvěle pochopit potřeby a na velice jednoduchých příkladech vysvětlit něco, co se nám může zdát zprvu absolutně nepochopitelné. A hlavně si moc dobře uvědomuje, jak moc důležité je vzdělávání dětí v oblasti finanční gramotnosti už odmalička a ona to prostě umí!

Květa Santlerová, zakladatelka a majitelka vzdělávací společnosti SANTIA s.r.o. (www.santia.cz)

Květuško, proč si myslíš, že je důležité se finančně vzdělávat?

Celý život pracuji v oblasti vzdělávání, založila jsem v roce 1998 vzdělávací firmy Santia, spol. s r.o. Je tedy jasné, že vzdělávání je pro mne hodně důležité a fandím mu. Vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti je dnes nutností a musíme začít hned u malých dětí. Podívejte se na některé rodiče a prarodiče, kteří finančním vzděláním neprošli! Jsou v této oblasti negramotní. Kolik je kolem nás nešťastných a zadlužených lidí, kteří si půjčovali na hlouposti? Kolik lidí si vzalo peníze od podvodníků a neuměli si spočítat, jaké hrozné následky je mohou potkat, když spadnou do dluhové pasti.

Prosím, zamyslete se nad tím, naučte se pracovat s penězi. Bude se vám lépe žít.

Květuško, a proč si myslíš, že by se lidé (děti i dospělí) měli vzdělávat právě s námi?

Budeme kuřátko Pípo všemožně podporovat a jsme jeho hrdým partnerem. Je to báječný a velmi užitečný projekt. Znám Marcelku jako odborníka, který nejen rozumí financím, ale umí to i s dětmi. Tento projekt je na výši i po pedagogické stránce. Celý projekt je výborně výtvarně zpracovaný (včetně sympaťáka PÍPA). Je hravý, vtipný a obsahuje prostě vše, co děti nejen pobaví, ale kde získají i nové znalosti. Sama lektorka vtáhne děti do světa financí poutavou formou a děti si ji brzy zamilují. Vřele tento projekt doporučuji dětem, rodičům, učitelům a vychovatelům.

Jaroslav Lhota, zakladatel a jednatel cestovní kanceláře ADVENTURA s.r.o. (www.adventura.cz)

Jardo, proč si myslíš, že je důležité se finančně vzdělávat?

Finanční vzdělávání je pro dnešního člověka stejně důležité, jako bylo pro naše předky umět hospodařit na poli nebo lovit. Každý z nás, ať chce nebo nechce, se pohybuje ve finančním prostředí. Musíme řídit svoje příjmy a platit účty, někdy si vzít úvěr nebo hypotéku a neustále mít svoje finance pod kontrolu. Orientovat se v „malém světě financí“ je stejně důležité, jako umět jezdit autem nebo ovládat počítač. Můžete to sice ignorovat, ale budete vůči ostatním znevýhodnění a zranitelní.

Jardo, a proč si myslíš, že by se lidé (děti i dospělí) měli vzdělávat právě s námi?

Marcele věřím proto, že má nejen kvalitní teoretické vzdělání, ale zejména je skvělý praktik. Dobře ví, o čem mluví, sama si založila úspěšnou firmu a je v neustálém kontaktu s realitou. Umí věci vysvětlit jednoduše a pochopitelně.