+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

Češi neumí investovat. 51% českých domáctností drží více jak polovinu svého finančního majetku v absolutně nevýdělečné formě: v hotovosti či depozitech (vkladových produktech).

Hlavním důvodem však není nízký příjem, ale nedostatečná finanční gramotnost.

Stále si neseme pozůstatky ze socialismu, kdy nikdo systematicky nepropagoval finanční gramotnost. Řada lidí starší generace a z generace tzv. Husákových dětí také dosud věří, že se o ně stát ve stáří postará, vždyť si přece celý život platí nemalé odvody ze mzdy. Mladším ročníkům tak logicky chybí potřebné vzory.

Zabezpečit se finančně dnes, ale i na budoucnost, je hlavním úkolem našeho produktivního věku. Jak peníze vydělat, řídit, spravovat a rozmnožovat, se nám stává nezbytnou dovedností v každodenním životě. S přibývajícími nabídkami finančních produktů a služeb investičního charakteru, které budou usilovat o naše volné prostředky, musíme daleko více dbát na to, abychom vlastnímu investičnímu počínání rozuměli a dokázali vždy zvážit riziko investice.

Stále více se pro tuto dobu stává poplatné heslo: “Čemu nerozumím, do toho nikdy neinvestuji”.

Vsadit vše na jednu kartu a přijít o vše, i to by mělo být výstrahou pro všechny “mladé” investory. Že je třeba majetek (investice) diversifikovat, je už jen malou připomínkou. Než tedy začneme peníze kamkoliv posílat a vkládat, je nutné se o možnostech investování nejdříve něco dozvědět a doplnit si vzdělání, abysme svou neznalostí, důvěrou a hloupostí nepřišli o vše.

Pamatujte, že na začátku je nejlepší a nejvýkonnější investicí, která se nám v životě x-krát vrátí, investice do vzdělání.

OBJEVUJTE SVĚT FINANCÍ A UČTE SE S NÁMI!

Kurzy a semináře Akademie Finance pro radost nabízí jednoduchou formu finančního vzdělání pro všechny věkové skupiny, bez rozdílu vzdělání.

“JEDNODUŠE O SLOŽITÝCH VĚCECH!”

SEMINÁŘE: