+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

Úspěch záleží na postojích. Odvíjí se od postoje lidí k času = časová perspektiva, časový pohled na svět.

  • Úspěšní lidí vždy počítají s dlouhodobou perspektivou. Plánují věci na 5, 10 případně 20 let do budoucnosti. Rozdělují své zdroje a rozhodují se podle toho, jak jejich volba ovlivní to, kam se chtějí dostat za několik let.

  • Neúspěšní lidé mají vždy perspektivu kratší, o delším období moc nepřemýšlí. Spíše je zajímá okamžitá spokojenost, než dlouhodobé úspěchy a výsledky.

Abyste uspěli v jakékoliv oblasti, musíte se jí věnovat nejméně 5 let.

7 duševních zákonů úspěchu

Jste myslící bytost. Tělo je jen na to, aby nosilo váš mozek. Způsob jakým používáte svou mysl, určuje více než cokoliv jiného, co se s vámi stane.

1.Velký zákon

Sokratův Zákon kauzality nebo-li Zákon příčiny a následku = železný zákon lidského osudu. Říká, že každý následek ve vašem životě má svou vlastní příčinu. Tzn. pokud se k něčemu chcete dopracovat a dokážete to jasně popsat, musíte vystopovat události, které to zapříčinily, a tyto příčiny uvést v život. Prodejní úspěch je následek a má své příčiny. Jestliže najdete někoho, kdo má úspěch v prodeji, a vykonáte totéž, dosáhnete stejných výsledků. Přirozeným důsledkem Zákona příčiny a následku je Zákon setby a sklizně. Cokoliv zasejete, vložíte do svého života či práce, to dostanete, nic více ani nic méně.

2. Zákon odměny

Říká, že v dlouhém období vás nelze odměnit za více, než jste vložili. Váš dnešní příjem je odměnou za to, co jste v minulosti vykonali.

3. Zákon vlivu

Praví: „Máte sami o sobě dobrý pocit do té míry, kdy cítíte, že máte nad svým životem kontrolu.“

4. Zákon víry

Říká: „Když něčemu věříte a máte k tomu citový vztah, stane se to skutečností.“

5. Zákon soustředění

Říká: „Čím žijete, to ve vašem životě roste a šíří se.”

6. Zákon přitažlivosti

Říká: „Jste živoucím magnetem a nevyhnutelně do svého života přitahujete lidi a okolnosti, jež jsou v souladu s vašimi nejdůležitějšími myšlenkami. Čím více dáte, tím více dostanete. Podobnosti se přitahují. Vrána k vráně sedá. Vše co dnes v životě máte, jste k sobě přitáhli tím, co jste zač.

7. Zákon shody

Říká: „Váš vnější svět je odrazem Vašeho světa vnitřního.“ Váš vnější svět je Vaše zrcadlo, které odráží, jakým člověkem jste ve skutečnosti. Emerson: „Stanete se tím, na co po většinu času myslíte.“