+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

PODNIKÁNÍ Z PTAČÍ PERSPEKTIVY

V podnikání existuje šest základních oblastí, které budeme nuceni řešit. Je jedno zda jsme velká firma nebo malý živnostník. Pokud chceme být úspěšní a naše podnikání efektivní a prosperující, nezbývá než se s nimi seznámit. Nemusíme je znát do detailu a perfektně jim rozumět, je ale důležité vědět, že existují, co obsahují a jak nám v podnikání pomáhají a slouží. Zda činnosti těchto oblastí budeme dělat sami nebo se pro jejich zajištění spojíme s dalšími lidmi, záleží už jen na našem talentu a vášni pro danou oblast.

 

O KTERÝCH ŠESTI ZÁKLADNÍCH OBLASTECH MLUVÍME?

1. PR (PUBLIC RELATIONS) – MARKETING

2. OBCHOD

3. FINANCE

4. IT (INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE)

5. OPS (OPERATIVA) – BACK OFFICE (ZÁZEMÍ FIRMY)

6. LIDÉ

 

CO JEDNOTLIVÉ OBLASTI SKRÝVAJÍ A CO V DANÉ OBLASTI BUDEME NUCENI ŘEŠIT?

Jednotlivé oblasti si nyní jednu po druhé představíme.

1. PR (PUBLIC RELATIONS) a MARKETING

Do oblasti PR (public relations = vztahy s veřejnosti) a MARKETING (zjišťování potřeb zákázníka) patří i vše co utváří naši image, náš brand (značku), co nás reprezentuje navenek.

Platí: “O KOM SE NEMLUVÍ, O TOM SE NEVÍ.”

V této oblasti podnikání řešíme:

  • Naši identitu – kdo jsme, co nabízíme.
  • Co je naše přidaná hodnota, jakou konkrétní potřebu/problém uspokojuji.
  • Naši image/brand (značku) – logo, firemní materiály – vizitky, letáčky… – jak se světu prezentujeme, jak jsme od ostatních rozpoznatelní, co nás odlišuje, čím jsme originální/jedineční.
  • Reklamu a propagaci – inzerce, noviny, radio, TV, internet, webové stránky, sociální sitě – jak a kde o sobě referujeme, dáváme vědět
  • Networking – vytváření si své vlastní sítě kontaktů/známostí.

“REKLAMA JE ZMRAZENÍ LIDSKÉ INTELIGENCE NA DOSTATEČNĚ DLOUHOU DOBU, ABY SE NA TOM DALY VYDĚLAT PENÍZE.” Stephen Butler Leacock

DOPORUČENÍ

Vzhledem k tomu, že se do PR/Marketingu často velmi mnoho investuje, je pro efektivní řízení našich peněz v této oblasti nutné vyhodnocovat úspěšnost jednotlivých kroků, které pro naše zviditelnění uskutečníme. Pokud si vytvoříme webové stránky za desetitísíce, ale jejich návštěvnost buď neznáme, to je, že ji vůbec nesledujeme, nebo je velmi nízká, pak zůstává otázkou, zda jsme investici do webových stránek vhodně zvolili. Jakýkoliv výdej peněz by nás měl nutit podívat se zpětně na to, jaký finanční dopad to mělo i na příjmy do naší firmy. Vyhodnocujeme vždy a minimálně jedenkrát za měsíc. Měli bychom být stále a aktuálně obeznámeni s výsledky našeho podnikání a umět včas nastavit změnu v postupech nebo plánovaných krocích jak uspět.

Platí: “Nejdřív prodej, pak designuj!”

Není třeba investovat hned velké peníze do budování naší firmy, pokud mi chybí zákazníci. Nejdříve musíme získat klienty, a pak i na základě jejich potřeb a požadavků (poptávky) stavět/tvořit náš produkt/službu.

U PR vyhodnocujeme alespoň tyto 3 základní ukazatele:

  • dosah na lidi (povědomí o značce/akci/události) např. kolik lidí se podívalo na …., zúčastnilo něčeho…, příhlásilo k…., dalo “like” na sociálních sítích …….aj.
  • zvýšil se obrat (dopad na prodeje – například realizace nějaké akční nabídky přinesla o tolik procent nebo tolik korun větší prodeje za dané období apod.)
  • získání nového potenciálního trhu – nová cílová skupina zákazníků, nové obchodní propojení, nový distribuční kanál pro prodej aj.