+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

Pokud chceme mír a štěstí, nepopřávejme sluchu touhám své mysli a važme si spokojenosti, která sídlí v hloubi naší duše.

NEJLEPŠÍ VYUŽITÍ NAŠEHO ČASU

Když se podíváme na životy velkých lidí, poznáme, že mnoho z nich si včas určilo směr svého života. Ať si přáli zabývat se svým oborem, koníčkem, vědou, výzkumem nebo duchovním růstem, všichni měli jedno společné. Nepohybovali se bezcílně. Stanovili si cestu a šli po ní.

NEZDAR VEDE K ÚSPĚCHU

Nezdar nás nesmí odradit. Jestliže se vzdáme, protože v jeden den nevidíme nic a v jiný den jen zlomek, pak možná neuvidíme velký den, kdy bychom byli naplněni zářícím světlem svého osudu.

VYTRVALÁ VĚRNOST ŽIVOTNÍMU CÍLI

Chceme-li v životě dosáhnout nějakého cíle, tajemstvím úspěchu je lpět na něm za deště i slunečného svitu, za hladké plavby i v rozbouřených vodách. Platí to, ať si přejeme dosáhnout duchovního cíle nebo světských úspěchů. I lidé, kterým se podařilo dosáhnout světských cílů ve sportu, vědě nebo umění, vděčili za úspěch nezlomné věrnosti svému cíli.

NECHAT BÝT

Lpět, nebo nechat být? Musíme přestat svírat to, co nás svazuje jako vězně našich tužeb. Teprve pak se budeme těšit z pravé svobody. Podmínkou našeho osvobození je odhodlání zbavit se touhy po pomíjivých ziscích. Pravé štěstí přichází, když se spojujeme se zdrojem radosti v nás.

VYBÍREJTE SI SVOU SPOLEČNOST MOUDŘE

Říká se, že člověka poznáme podle toho, s kým se stýká. Chceme-li být bohatí, měli bychom se držet bohatých lidí. To nám pomůže myslet a jednat jako oni a díky tomu rovněž zbohatnout atd. Zhodnoťte společnost v níž se pohybujete. Volíme si přátele, kteří nás vedou ke špatným volbám, pokud jde o náš osobní růst, nebo máme sklon vybírat si přátele, kteří nám pomohou vést duchovní život? Jestliže se chceme zahřát, sedneme si vedle ohně. Chceme-li zchladit, posadíme se ke klimatizaci nebo bloku ledu. Přejeme-li si vést důchovní život, najdeme lidi, kteří jsou duchovně zaměřeni a trávíme čas v jejich společnosti.

POBÝVÁNÍ S PODOBNĚ SMÝŠLEJÍCÍMI LIDMI

Náš život je drahý. Přicházíme na tento svět s přesným počtem dechů. Během této doby musíme splnit cíl svého života. Můžeme se rozvíjet duchovně a sloužit druhým. Trávení času s lidmi, kteří nás táhnou dolů a odvádějí naši pozornost od těchto cílů, je plýtvání s dechy, jež nám v životě byly vyměřeny. Musíme se rozhodnout, co chceme v životě dělat. A jakmile to uděláme, měli bychom usilovat o dosažení zvoleného cíle. Trávit čas s podobně smýšlejícími lidmi, kteří vyznávají stejné hodnoty, nám může pomoci urychlit kroky k naplnění cíle našeho života.

zdroj: kniha PERLY MOUDROSTI autor: Rajinder Singh