+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

Říká se: „Peníze až na prvním místě!“ Jsou peníze v našem životě skutečně tak důležité? Za peníze si přece nelze koupit ani lásku, ani přátelství, ani zdraví a už vůbec ne uznání či vlastní životní naplnění (smysl života). Proč tedy tolik podléháme iluzi, že s penězi budeme šťastnější?

Mít bohatství nebo být bohatý?To je, oč tu běží. Když se zeptáte lidí, na to co je bohatství nebo kdo je skutečně bohatý, dostanete různé odpovědi. Co člověk to názor. Každý si pod pojmem bohatství představuje něco úplně jiného. Jeden vidí bohatství jako duchovní cestu, druhý dobré vztahy v rodině, třetí v přátelství, čtvrtý v nalezení životní lásky, pátý v cestě za poznáním, šestý v životních zkušenostech a sedmý v penězích, které mu leží na účtu a dávají pocit jistoty a finančního zabezpečí.

Ve skutečnosti jsou všechny odpovědi správné a všechny dohromady dávají základ pro skutečně bohatý život. Bohatství je totiž nástroj – jak prožít bohatý život. A být bohatý!? To není stav, ale cesta, kde úkolem boháče je, se na ní udržet.

Významní psychologové jako Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Abraham Harold Maslow či tisíce let před nimi východní filosofie a učení – konfucianismu, hinduismu, buddhismu a další zkoumají a vedou, jak dojít k cíli šťastného a naplněného bytí. Západní svět se díky Abrahamu Haroldovi Maslowovi pokusil tuto shanu (motivaci) člověka na jeho cestě za štěstím vyjádřit v jednoduché pyramidě potřeb. Kde obecně platí, že potřeby v nižších patrech pyramidy, musí být uspokojeny alespoň částečně jako první, aby člověk mohl stoupat po žebříčku výše a své štěstí skutečně autenticky prožít.

Východní svět a jeho hinduistické učení nabízí jinou formu. Prostřednictvím nauky Dharmy (neboli „způsob bytí“) vede jedince individuálními vnitřními zákony, které „musí být“ následovány, jestliže individuální život má být v souladu s přírodními zákony a univerzální podstatou bytí. V našem běžném životě se s malých kouskem z tohoto učení můžeme setkat pod pojmem čakry. Neboli energetická centra v těle člověka, které slouží jako převodníky a transformátory vitální životní energie v lidském organizmu. Poruchy nebo deformace v činnosti čaker se projevují jako nemoci, špatné mezilidské vztahy nebo těžké životní situace. Pokud jsou všechny čakry v harmonii, je harmonický i život.

Proč je pro boháče, tak důležitý tento úhel pohledu? Poznáním sebe sama dokážeme daleko lépe vnímat svůj život, své potřeby a daleko efektivněji pracovat s tím největším bohatstvím, které už dnes všichni máme a tím je – naše energie a čas. Dokážeme-li vidět podstatu života a cíl našeho bytí, dokážeme hledat a nacházet řešení k jeho naplnění.