+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

Mám mít společný účet s partnerem? Na otázku odpovídá Marcela Hrubošová, autorka a zakladatelka serveru Finance pro radost, která vám poradí, jak rozdělit peníze v domácnosti, abyste byli oba spokojení.

Otázka:

Manžel mi vyčítá, že hodně utrácím a kupuji prý zbytečnosti. Sám je ale nadšeným fotografem a jeho koníček také něco stojí. Nedávno jsem navrhla, abychom si zřídili oddělené účty, což vyvolalo bouři nevole a dokonce se urazil. Jeho argument byl, proč platit dvoje poplatky za dva účty. Má pravdu? Je lepší mít společný účet, nebo se dnes většina párů přiklání k účtům odděleným?

Odpověď:

Slovním označením FINANČNĚ ZAJIŠTĚNÁ ŽENA se v naší společnosti rozumí žena, která má dobře vydělávajícího partnera – muže. Nikdo neočekává, že žena by byla sama sobě finančně soběstačnou, a pokud ano, pak většinou dostane označení kariéristka. Na svých seminářích Finanční akademie – Jak hospodařit s penězi se velmi často setkávám se situací, kdy žena dává veškerý svůj příjem, to je plných sto procent, do domácího rozpočtu a neponechává si ani část pro sebe. A to dokonce ani jako rezervu pro nenadálé životní události, které ji mohou v životě potkat jako jsou například vážná nemoc, ztráta zaměstnání či jiného přijmu, ztráta partnera (smrt, rozvod, rozchod) a podobně. Stává se tak i v úplných maličkostech nesvobodná a závislá na rozpočtu domácnosti, kdy jakoukoliv osobní potřebu musí obhajovat před ostatními jejími členy.

Žena je v naší společnosti ještě stále odměňována méně než muž, a to i za stejnou práci. Poslední statistiky ukazují, že rozdíl v platech je kolem 22%. Pokud má být partnerství mezi mužem a ženou rovnocenné, a to i v oblasti financí, pak by se měli partneři podílet na chodu společné domácnosti a nákladech na život rovnocenným způsobem/poměrem. Co to konkrétně znamená?

  • Ukažme si názorný příklad: Řekněme, že náklady na domácnost včetně všech režií, jídla, výdajů na domácnost a dětí jsou 40 000 Kč. Žena vydělává měsíčně 25 000 Kč (čistého) a muž 40 000 Kč (čistého). Dohromady mají příjem domácnosti 65 000,- Kč. Spravedlivě rozdělený příjem by měl kopírovat pravidlo hospodaření s penězi: 1-7-2, což znamená 1=10% příjmu – je odměna sobě, 7=70% příjmu by mělo jít na režii života (domácnosti), a 2=20% našeho příjmu je železná rezerva. To znamená, že žena si svůj příjem 25000,- Kč rozloží na: 2500,- Kč – odměna sobě, za to si může koupit cokoliv, co ji přináší radost, 17500,- Kč dá na režii domácnosti, a 5000,- Kč si uloží bokem jako železnou rezervu, na kterou nesahá. Slouží pro tvorbu majetku, který přináší další příjmy a zajišťuje ji. U muže bude rozložení příjmu následující: 4000,- Kč – odměna sobě, 28000,- Kč režie domácnosti, a 8000,- železná rezerva. Oba se tak podílí stejným procentem/poměrem ze svého příjmu na chodu domácnosti.

  • Když sečteme příjmy, které jsou oběma vymezeny pro režii domácnosti získáme částku 17500,- Kč + 28000,- Kč = 45500,- Kč. Což je o 5500,- Kč více než jsou naše skutečné výdaje na domácnost, čímž získáváme “finanční polštář”, který nám slouží jako rezerva na nenadálé události (jako jsou rezervy na opravy, nákup nových věcí apod.) nebo na plánované akce, jako je například dovolená. Právě pro tuto část rozdělení příjmu (tedy naši sedmičku) doporučuji, aby partneři sdíleli jeden společný účet. Pro hromádku jedna – odměna sobě a pro železnou rezervu, doporučuji mít účty oddělené. Odměnu sobě (10% příjmu) si posílat na svůj osobní účet a železnou rezervu ve výši 20% příjmu posílat na spořící účet, kde na ni nesaháme.

Bohužel stále často se setkávám se situací, kdy dává žena 100% svého příjmu do společného hospodaření, tedy v tomto případě 25 000 Kč, a muž k tomu přidá 15 000 Kč. Většina jeho příjmu (25 000 Kč) mu tak zůstává s myšlenkou, že se jedná o jeho peníze. Žena mu pak musí o peníze říkat, obhajovat útratu za kadeřníka, manikúru, kabelku, boty, či jiné, což se často stává předmětem výčitek, že utrácí zbytečně. Ženu to pak staví do pozice člověka finančně závislého na partnerovi a neučí ji to s penězi hospodařit, řídit je a vytvářet si vlastní finanční zajištění pro pozdní období života.