+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

JAK BÝT BOHATÁ?

Jak konečně mít peněz přesně tolik, kolik potřebujete.

Marcela Hrubošová, autorka a zakladatelka serveru Finance pro radost, tento týden odpovídá na otázku týkající se našeho vztahu k penězům. Že jich máte pořád málo? Možná není chyba ve vašem šéfovi, ale ve vás. Každopádně, dobrá zpráva, dá se to změnit. A začít můžete už dnes.

Otázka:
Troufám si tvrdit, že s penězi hospodařit umím, už několik let však žiju doslova od výplaty k výplatě. Ráda bych to změnila. Na rovinu říkám, že peníze chci, ale stejně je pořád nemám. Co dělám špatně?

Peníze – prostředek ke splnění snů a prožití šťastného života, nebo strašák, před kterým je třeba se mít na pozoru? Mezi lidmi je řada názorů a pocitů spojených s penězi. Je to dáno výchovou ve škole, v rodině, vzděláním, ale i životními zkušenostmi. Jedni v nich vidí zlo, špatnost, závazek/povinnost, zkažený charakter, špinavost, bakterie, jiní v nich vidí svobodu, nezávislost, naplnění svých přání a tužeb, prostředek, který jim dává křídla. Jen náš vztah k penězům určuje, zda nás budou v životě provázet, nebo zda jich budeme mít vždy nedostatek.

V otázce peněz je velmi důležité se vrátit zcela na začátek a říct si, co peníze skutečně vyjadřují. Peníze jsou jen nástroj/pomůcka, která měla a má lidem pomoci lépe vyjádřit hodnotu směňované služby nebo zboží (práce). Na první místě jsme tedy MY a naše práce (tj. služba nebo zboží), kterou nabízíme druhým lidem a podle toho, jak je naše práce pro ostatní důležitá a ceněná, za ni dostáváme zaplaceno. Dnes jsou tímto vyjádřením právě peníze, ale i to se mění. Historicky to tak vždy nebylo. První papírové bankovky na našem území, takzvané BANKOCETLE vznikly teprve v roce 1762. Předtím se k vyjádření hodnoty naší práce používaly například naturální “peníze” – mléko, hrnec, koza a jiné, zbožové “peníze” – kožešiny, zuby, plátno, až v 6 – 7. století před naším letopočtem přišlo období ražení prvních mincí (první česká stříbrná mince – denár Boleslav I – vznikla kolem roku 970 n. l.). Teprve ve 13. století začali lidé uschovávat své mince z drahých kovů (pro jejich váhu a bezpečí) u klenotníků, kteří jim začali vystavovat tzv. potvrzení o uložení zlata, což byly počátky prvních cenných papírů a následně papírových bankovek. Dnes jde doba mnohem více dopředu a při směně jsou používány stále nové a nové inovace peněz – jako jsou například virtuální peníze (bezhotovostní platební styk), které jsou realizovány prostřednictvím platebních karet, telefonů, internetového bankovnictví a jiné. Rychlostí doby a inovací jsme ale zapomněli na skutečný význam peněz a předsadili jsme je před sebe. Penězům dáváme větší důležitost než sami sobě, a to i přesto, že bez nás by tady nebyly. Pokud není co směňovat – lidská práce za lidskou práci – pak se stávají zcela bezvýznamnými. Pokud se tedy ptáme, jak mít více peněz, pak je důležité si odpovědět 4 základní otázky:

1. Jaký je můj vztah k penězům? (Jsou tady peníze pro mě, nebo já pro peníze? Vyvolávají ve mě strach nebo radost?)

2. Jakou službu nebo zboží lidem nabízím? V jaké kvalitě? Čím je má práce pro lidi důležitá? Jak je ceněná? Mohu lidem nabídnout více svých znalostí/dovedností? Zdokonaluji se stále více v tom co umím, nebo žiji z toho, co jsem se v minulosti naučil/a, ale už nepřináším nic nového?

3. Vím, za co nejvíce utrácím a kde odtékají moje peníze? Vážím každou směnu (nákup), zda peníze, které platím, jsou opravdu dobře vynaložené? (Zda svůj čas vynaložený na získání peněz směňuji smysluplně a hodnotně?)

4. Hledám příležitosti, jak ve svém životě najít další možnosti směny a tím přilákat více peněz? (například hledám způsoby tvorby peněz tzv. pasivní cestou jako jsou zhodnocení úspor, příjmy z pronájmů, autorské honoráře a jiné).

Pokud máte odpovědi na tyto otázky, pak máte i návod/řešení, jak peníze správně používat ve svém životě. Jak je získávat, zhodnocovat, rozmnožovat, vynakládat a jak jejich prostřednictvím zhodnocovat svůj život. Pokud odpovědi ještě hledáte, pak jsme tady pro vás.