+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

Jako rodič se až do dospělosti svých dětí a mnohdy i déle staráte o sebe a svou rodinu. A je jedno, zda se vám podaří minimálně sebe zaopatřit na celý život, či se vám úplně nedařilo a kvůli nejrůznějším životním eskapádám jste se zadlužili, vždy nastane okamžik, kdy se o svou finanční stránku budete muset se svými dětmi podělit.

Samozřejmě mnohem těžší je své děti seznámit s dluhy, které mohly vzniknout špatnými investicemi, nejrůznějšími chybami, ale i v důsledku těžkých životních etap. Nicméně i to by měly vaše děti vědět. S přibývajícím věkem začne ubývat sil a schopností, kvůli čemuž se změní i role a těmi, kdo se budou muset začít starat, začnou být právě děti. Proto mají právo znát, jaké finanční kroky jste podnikli.

Na co se mohou dospělé děti zeptat a co byste měli svým dětem říci:

 • Máte nějaké dluhy?

 • Kdo rozhoduje o vašich financích?

 • Máte životní pojistku?

 • Sepsali jste poslední vůli?

 • Jaká jsou vaše přání týkající se umírání a smrti?

Rodiče nemusejí svým dětem odpovídat hned, je ale důležité, aby o všem přemýšleli a nebáli se jim to říct. Vždy je dobré si tyto věci i sepsat a informovat o své vůli i svého právního zástupce, aby došlo skutečně k naplnění vaší vůle. Díky tomu se budete sami cítit lépe, protože i díky tomu budete mít stále spoustu věcí pod kontrolou. Zároveň tak ale ulevíte i svým dětem. Tím, že budou vědět, co dělat, až přijde čas, budou se i méně bát.

Jak se na takový rozhovor připravit?

 • Děti by měly své rodiče dopředu upozornit, že s nimi chtějí vést rozhovor na vážné téma. Mohou jim například poslat SMS: „Mami/tati, je tu něco, o čem bych s tebou chtěl/a o víkendu mluvit. Máš čas?”

 • Je dobré se na takový rozhovor skutečně připravit, uspořádat si myšlenky a sepsat si všechny otázky, na které chcete znát odpovědi, a připravit si i plán, jak reagovat na možné reakce rodičů. Nečekejte, že vám rodiče na všechny otázky odpovědí hned, dejte jim čas. Je velmi pravděpodobné, že sami ani neznají v daný okamžik na všechny vaše otázky ty správné odpovědi.

 • Své otázky začněte klást od těch nejlehčích a vždy mějte na mysli, že jste stále dětmi a je zapotřebí k odpovědím svých rodičů přistupovat s úctou a pochopením. Stejně tak k jednotlivým krokům, kterými jim budete chtít pomoci. Tou největší chybou, kterou můžete učinit, je, když po rozhovoru s vámi rodiče získají pocit, že chcete převzít absolutní kontrolu nad tím, jak budou nadále žít své životy. V takový okamžik je pravděpodobné, že s vámi rodiče odmítnou dál mluvit. Proto se nikdy neuchylujte k tomu, že svým rodičům budete nařizovat, co mají dělat. Vždy jim dejte na výběr a nechte samotné rozhodnutí na nich

Otázky, které by vám rozhovor mohly usnadnit:

1. Životní situace

 • Chcete bydlet ve svém bytě/domě tak dlouho, jak je to možné? Je zapotřebí obstarat něco v bytě/domě, aby se vám v něm žilo dobře i v plném stáří? Můžeme vám s těmito změnami pomoci už teď?

 • Jste ochotni se přestěhovat do menšího bytu, o který se sami lépe postaráte?

 • Přemýšleli jste někdy nad tím, že budete chtít zůstat v domě i poté, co zůstanete sami?

 • Jste ochotni najmout si někoho, kdo by vám chodil vypomáhat s věcmi, které si již nebudete schopni udělat sami?

 • Uvažovali byste o tom, že v okamžiku, když už přestanete věci sami zvládat, nastěhujete se k někomu ze svých dětí? Nebo byste raději zůstali stále doma? Nebo byste raději preferovali buď nějaké asistované bydlení, případně pečovatelský dům či domov důchodců?

 • Pokud uvažujete o asistovaném bydlení apod., můžeme vám pomoci s jeho vyhledáváním?

2. Zdraví

 • Přemýšleli jste nad tím, že dáte svému lékaři svolení, abychom s ním mohli hovořit v případě, když budeme chtít vědět informace k vaší léčbě?

 • Můžeme vás doprovodit k lékaři a pomoci vám si zapamatovat vše, co vám lékař při návštěvě řekne a doporučí?

 • Přemýšleli jste o tom, jaké lékařské ošetření chcete, či naopak nechcete nikdy podstoupit? Sepíšete všechna svá přání v tomto směru písemně?

 • Jak smýšlíte o situaci, kdybyste zůstali naživu jen díky ventilátorům a umělé výživě? Za jakých okolností byste s tím souhlasili?

 • Přáli byste si zůstat doma v okamžiku, kdy by se váš zdravotní stav zhoršil a tzv. dožít doma?

3. Finance

 • Sepsali jste závěť? Ví někdo, komu důvěřujete, kde se závěť nachází? Koho bychom v tomto případě měli kontaktovat?

 • Konzultovali jste s nějakým odborníkem přes finance, jak si po finanční stránce budete stát v rámci svých potřeb s přibývajícím věkem?

 • Jste ochotni mít společný kontrolní účet, abychom vám v případě potřeby mohli pomoci zaplatit účty?

 • Můžeme vám nějak pomoci s placením účtů, případně s dalšími finančními záležitostmi?

 • Dáte nám, případně jiné důvěryhodné osobě plnou moc k vykonávání všech vašich finančních povinností v okamžiku, kdy už je nebudete sami zvládat?