+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

Od dětství sbírám citáty, ročně přečtu přes 100 knih a díky své práci potkávám tisíce lidí … Ze všeho, co mě v životě potkává, si odnáším pro své další bytí inspiraci. Inspiraci, která mě posouvá, rozvíjí a přináší mi bohatší a naplněnější život.

Má poslední kniha, kterou jsem přečetla je Alchymista od Paula Coelho, a tak začnu své sdílení právě s ní, protože jsem jí stále plná.

ALCHYMISTA (Paulo Coelho) … 3. část

 • Lidé se nebojí neznáma, protože každý člověk je schopen dosáhnout všeho, co chce a co potřebuje. Bojíme se jenom, že ztratíme to, co máme, ať už život nebo pole. Ten strach ale přejde, když pochopíme, že náš příběh a příběh světa psala táž Ruka.

 • Univerzální řeč = jazyk beze slov.

 • „Musíte si víc všímat karavan. Jdou cestou plnou oklik, ale míří pořád k jednomu místu.“ „A vy byste měl víc číst o světě. S knihami je to stejné jako s karavanami.“

 • Angličana velice zaujalo, jak sklenářství začalo prosperovat poté, co tam přišel Santiago pracovat. „Když si něco přejeme z celého srdce, pak jsme blíž Duši světa. Je to vždy kladná síla.“

 • „Všecko, co je na povrchu a pod povrchem Země, se ustavičně přetváří, protože Země je živá, a má duši. Jsme součástí této Duše a málokdy si uvědomujeme, že ona vždy pracuje v náš prospěch. Jistě však chápete, že tam v tom krámě se na vašem úspěchu podílely dokonce i sklenice.“ „Karavana i poušť mluví stejnou řečí, a proto jí poušť umožňuje průchod.“ Všechny věci jsou projevem jedné jediné věci.

 • Četl o životě několika osob, jejich příběhy byly strhující, všichni prožívali svůj Osobní příběh až do konce. Cestovali, setkávali se s učenci, dělali zázraky před nedůvěřivci, měli Kámen mudrců a Elixír věčného mládí. Jen ti vytrvalí a neúnavní badatelé dosáhnou Velkého díla.

 • „Dozvěděl jsem se, že svět má Duši, a kdo té Duši porozumí, porozumí řeči věcí. Dozvěděl jsem se, že mnozí alchymisté prožili svůj Osobní příběh a nakonec objevili Duši světa. Kámen mudrců a Elixír. Hlavně jsem se však dozvěděl, že tyhle věci jsou tak prosté, že se dají napsat na jediný smaragd.“

 • Každý má svůj vlastní způsob, jak se něčemu naučit. Jeho způsob není můj a můj způsob není jeho. Oba však hledáme svůj Osobní příběh, a já ho tedy respektuji.

 • Když budeš moci vždycky zůstat v přítomnosti, budeš šťastný. Život pak bude jako slavnost, velká oslava, protože je to vždy jenom ta chvíle, kterou zrovna prožíváme.

 • Svět mluví mnoha jazyky.

 • Lidé se totiž obrazy a slovy nadchnou a nakonec zapomenou na Řeč světa.

 • Čím víc se blížil svému snu tím složitější se všecko zdálo. Už neplatilo to, čemu starý král říkal „štěstí začátečníka.“ Věděl, že se teď podrobuje zkoušce vytrvalosti a odvahy při hledání Osobního příběhu. Proto nesmí spěchat ani být netrpělivý. Jinak by si nevšiml znamení, jimiž Bůh označil jeho cestu.

 • Bůh označil mou cestu – až dosud považoval znamení za něco, co je součástí světa. Asi jako jíst nebo spát, jít za láskou nebo dostat práci. Nikdy ho nenapadlo, že to je řeč, jíž mu Bůh ukazuje, co má dělat. Jen nebuď netrpělivý – nabádal sám sebe – Jez, když je čas k jídlu. A jdi, když je čas vydat se na cestu.

 • Nejdůležitější a nejmoudřejší části Řeči, je LÁSKA, cosi staršího než lidé sami, co se však vždy znovu objeví s touž silou, setkají-li se někde dva páry očí. Santiago v tu chvíli pochopil, že stojí tváří v tvář ženě svého života, a ona to určitě bez jediného slova věděla také.

 • Univerzální řeč – jakmile se do ní pohroužíme, snadno pochopíme, že vždycky je na světě jeden člověk, který čeká na svůj protějšek, ať uprostřed pouště nebo uprostřed velkoměsta. A když se tito lidé setkají a jejich zrak se zkříží, všechno minulé i budoucí ztrácí jakýkoli význam a existuje jen ta chvíle a ta neuvěřitelná jistota, že všechno pod sluncem je psáno touž Rukou. Rukou, která probouzí Lásku a která pro každého, kdo pod sluncem pracuje, odpočívá a hledá poklady, stvořila duši jemu blízkou.

 • Santiago pak dlouho seděl u studny a bylo mu jasné, že východní vítr mu kdysi přivál k tváři vůni ženy, kterou miloval ještě dřív, než se dozvěděl o její existenci, a že jeho láska k ní mu pomůže najít všechny poklady světa.