+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

Mutli level marketing neboli síťový prodej je geniální prodejní nástroj. Jedná se o systém velmi propracovaného tréninku, motivace a odměňování, kdy pracuje se 3 základními úrovněmi lidského bytí (tj. lidskými životními potřebami) – potřeba přežítí, potřeba být milován a někam patřit a potřeba sebehodnoty – úspěch ve společnosti. MLM nabízí svým prodejcům pokrytí všech těchto potřeb a svému majiteli je tak skutečným pokladem, který funguje jako perpetum mobile na peníze tzn. generuje sám neuvěřitelné finanční prostředky. Důležité pro úspěch MLM jsou 2 věci – 1. stále “nová krev” prodejců MLM a 2. produkt neboli výrobek, který se přes MLM prodává musí být rychloobrátkový tj. rychlá spotřeba ze strany klientů např. kosmetika nebo čistící prostředky. Pokud se zvolí pro MLM prodej produkt nebo služba s dlouhodobou spotřebou jako jsou produkty finančního trhu např. životní pojištění nebo investice, pak se po čase stává MLM sama sobě i společnosti zbraní hromadného ničení. MLM má obrovskou sílu v mase (množství), takže dokáže ve velmi krátkém čase pokrýt svým produktem trh, pokud však trh je nasycen z důvodu dlouhé životnosti produktu, pak není na čem vydělávat, ale MLM si žádá svou dávku odměny, tudíž pokud neexpanduje na další území, začne kanibalizovat vlastní již pokryté řady. Ničí tak sám sebe zevnitř, poškozuje klienta a s ním ničí důvěru v daný produkt a tím i samotný trh.