+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

Koronavirus jako předzvěst globální ekonomické krize. Černá labuť, která bude mít významný dopad i na náš osobní majetek a bohatství. Co konkrétně však znamená ve světě peněz a v našem osobním životě, když přiletí černá labuť?

 • Označení ČERNÁ LABUŤ se v ekonomii používá pro mimořádné události s velkým dopadem. Černé labutě mají mnohem větší význam, než si připouštíme. Kvůli nim se “dějiny neplazí, ale skáčou.” Události označované jako černé labutě se ve světě peněz opakují zhruba po 12 letech, jejich “tvář” však zůstává nepředvídatelná.

Z historie známe černé labutě například u těchto událostí, kde každá z událostí se významně promítla a promítá do našeho finančního života. Co se stane s naším bohatstvím a majetkem v nadcházejícím čase, kdy koronavirus přinesl předzvěst nové velké ekonomické krize? Poučit se můžeme z historie.

Když se podíváme na historickou časovou osu posledních 100 let, můžeme sami vidět, co dělo nebo děje s naším bohatstvím.

 • 1914–1918 I. světová válka – rozpad Rakousko-uherské monarchie

 • 1939–1945 II. světová válka

  – oblast nemovitostí a oblast financí je v propadu (na půdě se válčí, domy jsou zabrány či zničeny, peníze často neplatí, podnikání je ve ztrátě – dělníci válčí, není odbyt, není potřeba dosud vyráběného zboží/služeb – pokud se nevyrábí zbraně či potřeby pro válečné období). Naopak roste oblast komodit – drahé kovy/kameny, neboť se jedná o univerzální platidlo platné kdekoliv na světě.)

 • 1945 – znárodnění podniků (boj s buržoazií a vyvlastnění podnikatelského sektoru)

  – oblast nemovitostí a oblast financí je v propadu, ochranou a zabezpečením v čase nouze zůstává oblast komodit (drahé kameny, drahé kovy, šperky).

 • 1948 – znárodnění soukromého majetku (vyvlastnění půdy a majetku s půdou spojeného a převedení na jednotná zemědělská družstva)

  – oblast nemovitostí v propadu, oblast financí v propadu, oblast komodit roste.

 • 1953 – Měnová reforma (zneplatnění stávající měny a nastolení nového poměru úspor)

  – oblast nemovitostí nelze tvořit v důsledku vládnoucí ideologie a zůstává v propadu, oblast financí v propadu a podnikání zakázáno zákonem, oblast komodit zachována a roste.

 • 1968 – okupace spojeneckých vojsk (potlačení reformátorských myšlenek československé inteligence, vzdělanost národa potlačena, uvězněna, umučena či vytlačena za hranice státu)

  – oblast nemovitostí v propadu – zákaz vlastnictví, oblast financí v propadu – zákaz podnikání, oblast vzdělání – striktně řízena – zákaz pokrokových a reformátorských myšlenek, divadelních her, knih, přepisuje se historie a nastoluje se kolektivní ideologické myšlení, oblast komodit zůstává a roste.

 • 1989 – Sametová revoluce (přechod z rozpočtového do tržního hospodářství)

  – oblast nemovitostí roste, oblast finance roste, oblast komodit stagnuje a klesá.

 • 1991 – decentralizace státního majetku (kupónová privatizace a převedení státních podniků na akciové společnosti)

  – oblast nemovitostí roste, oblast finance roste, oblast komodit zůstává dole.

 • 1993 – bankroty bank (v důsledku špatné úvěrové politiky při financování nově vznikajících podnikatelských aktivit), rozdělení Česka a Slovenska (změna stavu vlastnictví u zahraničních osob)

  – oblast nemovitostí klesá v důsledku dražeb a exekucí, oblast financí klesá v důsledku krachujících firem a ztráty úspor vkladových klientů, oblast komodit roste.

 • 1997 – povodně na Moravě

 • 2002 – povodně Čechách

  – oblast nemovitostí v propadu – dle zasažených oblastí, oblast finance v propadu – dle zasažených oblastí, oblast komodit zůstává zachována a roste.

 • 2004 – vstup do Evropské unie (otevření se světu a rozšíření konkurence v podnikatelském prostředí, rozšíření trhu práce a přísun levné pracovní síly, začlenění zahraničního kapitálu do ekonomiky naší země, ztráta soběstačnosti při zajišťování základních životních potřeb – konec cukrovarnického či textilního průmyslu)

  – oblast nemovitostí roste, oblast finance roste, oblast komodit klesá.

 • 2007 – globální ekonomická krize (vstupem do Evropské unie a finančních služeb nadnárodních finančních institucí jsme součástí světové ekonomiky. Vše co se stane ve světě, bude mít vždy dopad i na naši ekonomiku a zemi.)

  – oblast nemovitostí klesá, oblast financí klesá, oblast komodit roste.

 • 2020 – nouzový stav (vyhlášený vládou ČR) spojený s koronavirem – globální ekonomika ochromena, uzavření hranic, zákaz cestování, uzavření obchodů, restaurací, divadel, sportovišť, ochromen cestovní průmysl, lidé nechodí do práce, děti do škol …

  A jak se to promítá a promítne do našeho majetku a finančního života?….

Každých zhruba 8 až 12 let je tady nějaká krize. Krize, kterou sami nemůžeme ovlivnit, ale která maximálně ovlivní náš život. Nemůžeme jí předcházet, ale můžeme se pokusit být alespoň částečně připraveni. Dokážeme-li v tom nejhorším období ochránit náš fyzický život a zabezpečit si základní životní potřeby, dokážeme získat cennou energii, kterou budeme potřebovat pro zajištění našeho života v nově nadcházející době.

Ikdyž v životě můžeme o vše přijít – nemovitosti, komodity i finance. Co nám vždy zůstává, je dovednosti, um, znalosti a zkušenosti – vzdělání. To si neseme všude sebou. Je to bohatství, které je přenositelné v čase i prostoru. A jeho hodnota stále roste. Než se ostatní v čase krize vzpamatují, my už můžeme nabízet svůj nový užitek. Systematicky a disciplinovaně vydělávat, řídit, spravovat a rozmnožovat své nově příchozí peníze a za pár let jsme tam, kde jsme byli, navíc s ještě větším bohatstvím než předtím. Vzdělání a zkušenosti dávají obrovský náskok před ostatními. Každá krize sebou přináší velké ztráty, ale i stejně velké příležitosti zisku.

Bohatství světa je stále tady a čeká. Čeká na nové přeskupení.