+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

Cílem vydělávání peněz je utvářet různé zdroje příjmů, a to z toho důvodu, abychom v jakékoliv době dokázali zabezpečit svůj život a život svých blízkých. Pokud je náš život závislý pouze na jednom příjmu – často jen ze zaměstnání, pak s ním padá i naše životní úroveň, pokud se nám příjem sníží nebo o něj zcela přijdeme.

Žijeme v místě a čase, kdy se za vše musí platit, a to ať chceme nebo nechceme. Pokud chceme přežít tj. mít střechu nad hlavou, dostatek stravy a oblečení pro každoroční období musíme rozkládat i příjem na více zdrojů tzv. diverzifikovat riziko ztráty příjmu.

Jaké příjmy tedy již dnes máme a jak si je můžeme zajistit?

Zdroje příjmů:

Příjmy ze zaměstnání

Získat je můžeme na základě:

 1. Pracovní smlouva na dobu určitou či neurčitou – s pevně stanovenou délkou pracovní doby – 40 hod./týdně, říká se tomu: plný pracovní úvazek, nebo poloviční pracovní úvazek – 20 hod./týdně.

 2. Pracovní smlouva při zkráceném pracovním úvazku na dobu určitou či neurčitou (tj. zkrácení pracovní doby ze zdravotních důvodů bez zkrácení mzdy)

Dohody konané mimo pracovní poměr – týkají se krátkodobých úvazků nebo provedení konkrétního díla

Patří sem:

 1. Dohoda o provedení práce – max. 300 hod./ročně odpracovaných pro jednoho zaměstnavatele. Z příjmu nad 10 000 Kč/měsíčně je kromě daně z příjmu odváděno i zdravotní a sociální pojištění. Vhodné pro brigádnické práce u více zaměstnavatelů.

 2. Dohoda o pracovní činnosti na dobu určitou i neurčitou – je omezena poloviční pracovní dobou v týdnu, a nemůže tedy přesahovat více než 20 hodin/týdně. Odvody na sociální a zdravotní pojištění jsou stejné jako u klasické pracovní smlouvy. Zaměstnanec však u takové smlouvy nemá nárok na dovolenou ani odstupné v případě ukončení smlouvy.

Příjem z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti

 • nejedná se však o obrat podnikatele tj. veškeré výnosy/příjmy, které podnikatel svou činností získal, ale příjmy mínus výdaje. Mezi výdaje patří výdaje spojené s podnikatelskou činností a předmětem činnosti, výdaje na sociální a zdravotní pojištění, výdaje spojené s daňovou povinností. Příjmy z podnikání se mohou projevit i ztrátou pro podnikatele.

Příjmy z kapitálového majetku

 • jedná se o příjmy jako dividendy, úroky a jiné výnosy z držby cenných papírů, úroky na vkladních knížkách, termínovaných vkladech, výnosy z poskytnutých úvěrů a půjček.

Příjmy z pronájmu

 • jedná se o příjmy z pronájmu nemovitostí (domů, bytů, půdy, skladu, garáže, zahrady, louky, parkovací plochy, cesty, plotů..), movitých věcí (auta, strojů, technologií…) a nepeněžní příjmy formou oprav nemovitostí nájemcem.

Ostatní příjmy

 • jedná se o ad hoc příjmy z prodeje soukromého majetku, z prodeje výpěstků (rajčata ze zahrádky, třešně/jablka ze sadu….), z převodu účasti na společnosti aj.

Příjmy z dávek sociální podpory

 • jedná se o příjmy, které poskytuje po nějakou dobu stát v případě pomoci občanům, kteří mají za určitých životních okolností snížený příjem nebo došlo k jeho úplnému výpadku

Stát poskytuje tyto dávky:

 • přídavek na dítě (dlouhodobá dávka rodinám s dětmi, kde příjem nepřesahuje 2,4násobek životního minima)

 • rodičovský příspěvek (vyplácen rodiči, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o nejmladší dítě v rodině – nejdéle však do věku 4 let dítěte.) I na rodičovské dovolené lze vydělávat, musí být však zajištěna péče o dítě – třeba i jinou zletilou osobou.

 • Příspěvek na bydlení – stát přispívá na náklady bydlení rodinám a jednotlivcům s nízkými příjmy.

 • Porodné – jednorázový příspěvek rodině s nízkými příjmy na náklady související s narozením prvního dítěte

 • Pohřebné – jednorázový příspěvek pro toho, kdo vypravil pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo osobě, jež byla rodičem nezaopatřeného dítěte.

 • Podpora v nezaměstnanosti

 • Důchod starobní

 • Důchod invalidní

 • Důchod vdovský/vdovecký

 • Důchod sirotčí