+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

Dlužit je běžné a ve své podstatě na tom není nic špatného. Na jedné straně jsou tu ti, kdo peníze půjčují (například banky, finanční instituce či splátkové společnosti) za účelem zhodnocení prostředků, které aktuálně nepotřebují, na druhé straně jsou tu ti, kdo mají potřebu, ale chybí jim prostředky k jejímu pokrytí. Jedná se o výměnný obchod, kde zbožím jsou peníze. Co je však při tomto obchodování velmi důležité? Aby obě strany měly stejné informace a znalosti, a vzájemně se ve vztahu neobelhávaly a netěžily z neznalosti a neschopnosti jedné ze stran posoudit dopady uzavření smlouvy o půjčce v důsledku nedostatečné finanční gramotnosti.

1. Udělejte si přehled výdajů a příjmů

Než si půjčíte finanční prostředky udělejte si jednoduchý přehled o stavu svých financí, aby jste věděli, zda máte a budete mít na jejich včasné a řádné splacení. Je vhodné počítat s rezervou pro případ nenadálých událostí jako je například nemoc či ztráta zaměstnání, které znamenají značný výpadek příjmů.

2. Vyberte si správného partnera

Věnujte dostatečný čas výběru partnera, od kterého si půjčujete. Pamatujte, že čím “rychlejší peníze” tj. čím rychleji lze peníze získat, tím větší nebezpečí může číhat při jejich vracení a užití. I protistrana, která vám peníze půjčuje, by se měla zajímat, co jste za člověka a zda jste dostatečně movitý, abyste jí prostředky včas a řádně vrátili. Pokud vám půjčí peníze hned na první schůzce, vězte, že je to něčím vykoupeno (např. vysoký úrok, vysoké smluvní pokuty, zajištění nesplácené půjčky směnkou apod.)

3. Nechte si vše řádně vysvětlit

Ptejte se na všechny závazky a povinnosti, které vám z půjčení peněz plynou. Pokud jsou na vás informace složité nebo jejich přespříliš, nechte si sepsat jednoduchý přehled nejdůležitějších bodů.

4. Dbejte na správné nastavení splácení

Vždy dbejte na správné nastavení splácení půjčky, tj. první platbu (splátku) si hlídejte a nechte si potvrdit, že Vaše platba byla řádně připsána, vyhnete se tak mnoha nepříjemných překvapení v budoucnu.

5.Problémy se splácením řešte ihned: „Nestrkejte hlavu do písku!“

Pokud již dlužíte, a nemáte na zaplacení, vždy se snažte dohodnout s protistranou na možnostech (např.odklad splátek, snížení splátek, konsolidace = sjednocení více půjček do jedné apod.) V žádném případě nestrkejte hlavu do písku, dluhy na vás s radostí počkají a za dobu vaší nečinnosti se mnohonásobně zvýší o tzv. příslušenství (úroky z prodlení, pokuty, penále aj.).

 

RADA NA ZÁVĚR

Věděli jste, že zabránit dluhové pasti v čase předlužení můžete jednoduchým přehozením úhrad nejdříve na jistinu a až následně na příslušenství neboli nejdříve se splácí jistina a až poté úroky. Stačí o to protistranu jen požádat a odkázat se na zákonnou úpravu obchodního zákoníku § 330, kde dlužník může přímo určit, na jaký závazek má být věřiteli jeho úhrada poukázána. “Má-li být věřiteli splněno týmž dlužníkem několik závazků a poskytnuté plnění nestačí na splnění všech závazků, je splněn závazek určený při plnění dlužníkem,” uvádí obchodní zákoník.

– toto platilo do 31.12.2013

Od 1.1.2014 je toto právo dlužníka zakotveno v Občaském zákoníku, kde se uvádí:

Znění občanského zákoníku upravující práva dlužníků:

Podle ust. § 1932 nového občanského zákoníku platí, že „má-li dlužník plnit na jistinu, úroky a náklady spojené s uplatněním pohledávky, započte se plnění nejprve na náklady již určené, pak na úroky z prodlení, poté na úroky a nakonec na jistinu, ledaže dlužník projeví při plnění jinou vůli“. Proto můžete částečně zabránit dluhové pasti v čase předlužení i tím, že určíte, kterou část Vašeho dluhu budete tou kterou platbou hradit. Pokud chcete uhradit nejprve jistinu a až následně příslušenství, stačí při provádění platby jednoznačně určit, že úhradou splácíte jistinu. Pokud máte u jednoho věřitele více dluhů, vždy určete, který dluh splácíte a zda splácíte jistinu nebo příslušenství. Neprojevíte-li v případě více dluhů svoji vůli, který dluh chcete splácet, platí ust. § 1933 nového občanského zákoníku, podle kterého primárně platí, že „je-li dlužník dlužen z několika závazků k plnění stejného druhu a neurčí-li při plnění, na který dluh plní, započte se plnění nejprve na závazek, o jehož splnění věřitel dlužníka již upomenul, jinak na závazek nejméně zajištěný.