+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

“Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech.” praví jedno lidové přísloví. Že smrt je součást našeho života, není třeba připomínat, ale co když do našeho života vstoupí nečekaně, zaskočí nás v okamžiku budování společného partnerského života, rodiny, domova, kdy nejsme připraveni vzít otěže živitele a tahouna rodiny jen a jen na sebe?

Mezi největší úskalí žen, které přijdou o manžela je finanční zajištění sebe a rodiny. Pokud ženě zůstává ještě starost o nezletilé děti, bude situace o to náročnější. Pokud byla žena v partnerském vztahu zapojena stoprocentně do ekonomické stránky rodiny, měla přehled o výši výdajů na domácnost, stavu majetku, stavu závazků z úvěrů a půjček, bude se jí v novém postavení živitele daleko lépe pohybovat. Pokud však byly výdaje na domácnost rozděleny tak, že muž platí ty větší položky jako jsou: hypotéka, pojištění, režie domácnosti (nájem, fond oprav, elektřina, voda, plyn, auto, telefon/internet atd.) a žena platí “to ostatní” jídlo, drogerie, kosmetika, oblečení, drobné věci do domácnosti, kroužky dětem, obědy ve škole, MHD apod. dostává se do významného finančního rizika, že o daných vysokých položkách nebude mít přehled, nebude na ně psychicky připravena a ani mít dostatečné finanční zdroje.

Co bych těmto ženám poradila?

Udělat si přehledně soupis čtyř oblastí, které ženě pomohou se lépe v situaci zorientovat a finančně rozhodovat.

  • První soupis by měl obsahovat veškeré výdaje domácnosti s označením, které výdaje jsou nutné a bez kterých se nedá obejít, a pak ty, které dokážeme po nějakou dobu oželet.

  • Druhý soupis by měl obsahovat veškeré závazky (úvěry, půjčky, splátkový prodej, leasing..), které za někým máme a musíme řádně splácet, abychom se nevystavily riziku nesplácení a s ním i procesu vymáhání včetně možných exekucí. Pokud se nám totiž ztrátou manželova příjmu výrazně sníží příjmy domácnosti, můžeme se v předstihu dohodnout s věřiteli na nějakém řešení např. snížení splátek apod.

  • Třetí soupis, který je nutné si vytvořit je soupis veškerého majetku, který máme a říká nám “Pane!”. Ať již se jedná o majetek nemovitý jako je dům, byt, chata, garáž, zahrada, pole aj., tak i ten movitý jako jsou umělecká díla, starožitnosti, šperky, investiční zlato a stříbro, ale i hodnotné věci v domácnosti – auto, počítač, televize, chytré telefony, elektrospotřebiče, designový nábytek…, vše co se dá v případě nouze prodat, pokud by došly veškeré finanční zdroje, a my neměly z čeho zaplatit účty na základní životní potřeby a dluhy, které máme.

  • Čtvrtý soupis by měl obsahovat veškeré finanční zdroje, které máme. Ať již se jedná o stránku příjmů, například: příjmy ze zaměstnání, příjmy z podnikání, příjmy z pronájmů, sociální dávky (vdovský důchod aj.), tak o finanční rezervy a úspory, jako jsou hotové peníze pod polštářem, peníze na účtech, vkladní knížky, termínované vklady, spořící produkty, stavební spoření, akcie, dluhopisy, podílové fondy, penzijní připojištění, životní pojištění atd.

Tyto přehledy nám dají dostatečný nadhled nad naší finanční situací a můžeme se vždy racionálně rozhodnout “co a jak” v dané situaci bude třeba udělat, abychom dokázaly po finanční stránce zajistit sebe a své blízké.

Vždy to bude mít těžké žena, která zůstala bez partnera s dětmi a dluhy. Pokud bylo v manželství rozdělené společné jmění manželů, kde žena byla držitelem majetku a manžel pouze dlužník bez něj, lze se vzdát manželových dluhů v rámci dědického řízení. V případě, že majetek ale rozdělen nebyl, pak stojí manželé v dluzích společně a nerozdílně, a ženě nezbude než i tyto závazky zaplatit. A právě v tom jí mohou velmi pomoci tyto čtyři přehledy. Někdy se dá s dluhy a ztrátou příjmu zatočit díky dobře uzavřenému životnímu pojištění, někdy prodejem části majetku – ať již toho movitého, tak toho nemovitého.

A které vdovy jsou na tom v dnešní době nejhůře?

Velmi mladé vdovy to v partnerství, s ohledem na často nízké příjmy mladých lidí, ještě nestačily roztočit, takže výdaje na život a případnou hypotéku nebudou tak vysoké, seniorní vdovy, už mají za svůj život základní majetek natvořen, často není zatížen dluhy, hrozí pouze spoludlužnické a ručitelské závazky, a dokáží se uskromnit, navíc mají pravidelný příjem ve formě starobního a vdovského důchodu. Nejbolestivější skupinou tak zůstávají vdovy ve věku 30 – 50 let, které se svým partnerem budovaly domov pro sebe a své nezletilé děti. Ztráta jednoho z příjmů, povinnosti k úvěrům a dětem, které potřebují nejen finanční prostředky na zajištění každodenních potřeb, ale hlavně čas mámy, která však péčí o děti, přichází o možnost zajišťovat příjmy, protože čas máme všichni jen jeden.

A co dělat v takové situaci? Neztrácejte odvahu hledat řešení!

Pro náměty, rady, tipy můžete napsat i mně na marcela@financeproradost.cz. Více hlav víc ví!