+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

Lidé ve svém životě dávají velkou důležitost penězům. Posuzují se podle toho kolik peněz mají, a úplně zapomínají, že je to jen prostředek směny, který má zrovna dnes tuto formu. Podívejme se do historie jak “peníze” jako nástroj směny vznikaly a kdy, a zastavme se při “honbě” za nimi, abychom si uvědomili opět jejich funkci.

 

PLATIDLO A OBCHOD V ČASE

 

1. forma směny – BARTEROVÝ (NATURÁLNÍ) OBCHOD

– “věc za věc” – hrnec za mléko aj.

2. forma směny – ZBOŽOVÉ PENÍZE

– určitý druh zboží jako všeobecně uznávané platidlo např. kožešiny, zuby, plátno aj.

Věděli jste, že české slovo “platit” se odvodilo právě od placení kousky plátna, které se používalo převážně ve střední Evropě.

6.-7.stol. př. n. l.POČÁTEK RAŽENÍ A POUŽÍVÁNÍ MINCÍ

okolo r. 970 n. l. – PRVNÍ ČESKÁ STŘÍBRNÁ MINCE

– denár Boleslava I

10. století – VZNIK PAPÍROVÝCH PENĚZ v Číně

13. století – POČÁTEK CENNÝCH PAPÍRŮ

– potvrzení o uložení zlata u zlatníka

1661PRVNÍ PAPÍROVÉ BANKOVKY V EVROPĚ (Švédsko)

1694 – OTEVŘENA PRVNÍ BANKA (Anglie)

1762BANKOCETLE – PRVNÍ PAPÍROVÉ BANKOVKY NA NAŠEM ÚZEMÍ

2. pol. 19 stol. – POČÁTEK POUŽÍVÁNÍ ŠEKŮ

1910 – PRVNÍ FORMY PRODEJE NA SPLÁTKY

1914 – UVEDENA PRVNÍ VĚRNOSTNÍ PLATEBNÍ KARTA

1950 – POČÁTEK MODERNÍCH UNIVERZÁLNÍCH PLATEBNÍCH KARET

60. léta 20. stol. – POČÁTEK ELEKTRONICKÉHO BANKOVNICTVÍ (mezi bankami)

1995 – SPUŠTĚNO PRVNÍ INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ (USA)

1998 – PRVNÍ INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ V ČESKU

2013 …. a co nás čeká dál ??? Bitcoin,….?