+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz
  • Prodejci finančních služeb jsou soukromí podnikatelé a podnikaní je činnost zaměřená na zisk. Jestliže je některá služba zdarma, zaplatíte za ni jiným způsobem, aniž byste si to vůbec uvědomili.

  • Víte-li, jaký produkt chcete, jaké by měl mít parametry a co od něj očekáváte, můžete si předem porovnat dostupné nabídky. Zvláště u složitějších a dlouhodobých produktů, jako jsou hypotéky či dlouhodobější investice, se poraďte nejen s prodejcem či zprostředkovatelem, ale i se třetí nezávislou zkušenou osobou. Ověřte si především všechny klíčové informace o vybraném produktu, nedůvěřujte slepě informacím od prodejce. I ten se může mýlit. Snížíte tak pravděpodobnost, že přistoupíte na nabídku, která se později ukáže jako nevýhodná.

  • Čím je podstata nabízeného obchodu pochybnější, tím delší je smlouva, včetně všech prohlášení klienta o podpisu bez nátlaku, po důkladném seznámení se se všemi podmínkami a o tom, že smlouva není jednostranně nevýhodná. Slova jako “neplatí” či “nepoužije se” považujte za důvod ke zvýšení pozornosti.

  • V nabídkách, které neodpovídají běžné situaci na trhu je většinou nějaký zádrhel. Trvejte na vysvětlení a pochopení, proč jste nabídku dostali právě vy a jaké výhody a zisk přinese takový obchod prodejci. Většinou platí, čím je produkt nebo služba složitější, tím je pro vás riskantnější.