+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

FINANČNÍ MINIMUM PRO ÚSPĚŠNÉ PODNIKÁNÍ – 5. ROZVAHA

“Podnikání je soustavná činnost za účelem zisku.” Nedílnou součastí úspěšného a prosperujícího podnikání se proto stává šestero základních ukazatelů.

1. PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR

2. FINANČNÍ PLÁN

3. OBCHODNÍ PLÁN

4. CASHFLOW (= FINANČNÍ TOK)

5. ROZVAHA

6. VÝSLEDKOVKA

 

5. ROZVAHA

Rozvaha je zrcadlem našeho úspěchu. Ukazuje nám jak skutečně bohatým a úspěšným podnikatelem jsme. Rozvaha nám dává upřímný obraz toho JAKÝ MAJETEK (aktiva) V PODNIKÁNÍ SKUTEČNĚ MÁME a KDE JSME NA TO VZALI (pasiva).

Začátky podnikání jsou vždy spojeny s nutností vložit do naší podnikatelské činnosti vlastní nebo cizí finanční prostředky. A jaké formy financování máme?

Vlastní peníze jsou:

  • vlastní vklad (nazývá se základní kapitál)
  • dar
  • nebo vlastní výdělek (to je, že zisk z předešlého podnikatelského roku ponecháte pro další podnikání)

Cizí peníze – jsou peníze jiných lidí, jedná se tedy o podnikání na dluh.

Patří sem veškeré úvěry, půjčky, nezaplacené faktury dodavatelům, nevyplacené mzdy zaměstnancům včetně odvodů státu apod.

Abychom stále aktuálně věděli, jak si v našem podnikáním stojíme, je důležité si vést, alespoň tento jednoduchý přehled Rozvahy, který nám dává zjednodušený, ale ucelený pohled na bohatství naší firmy.

 

Jednoduchý vzor ROZVAHY

NÁŠ MAJETEK (aktiva)

KDE JSME NA TO VZALI (pasiva)

– budovy

– stroje

– materiál

– zboží

– výrobky

– pokladna

– odběratelé (naše vystavené faktury za zboží a služby, ale i ty nezaplacenéJ

SUMA (aktiv) CELKEM

Vlastní peníze:

– vlastní vklad do podnikání (základní capital)

– dárek (dar)

– vlastní zisk z předešlého roku našeho podnikání (hospodářský výsledek)

Cizí peníze:

– úvěr/půjčka

– dodavatelé

– zaměstnanci

– finanční úřad

SUMA (pasiv) CELKEM