+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

FINANČNÍ MINIMUM PRO ÚSPĚŠNÉ PODNIKÁNÍ – 4. CASHFLOW (FINANČNÍ TOK)

“Podnikání je soustavná činnost za účelem zisku.” Nedílnou součastí úspěšného a prosperujícího podnikání se proto stává šestero základních ukazatelů.

1. PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR

2. FINANČNÍ PLÁN

3. OBCHODNÍ PLÁN

4. CASHFLOW (= FINANČNÍ TOK)

5. ROZVAHA

6. VÝSLEDKOVKA

 

CASHFLOW

Přehled CASHFLOW nebo-li “tok peněz” nám ukazuje, jak naším podnikáním proudí peníze, co máme nebo budeme muset zaplatit a co máme nebo dostaneme v určitém čase zaplaceno. Pro řízení našich peněz a rozhodování o našem podnikání je tento přehled nezbytný.

 

CASHFLOW nám říká JAK NA TOM FINANČNĚ REÁLNĚ JSME.

Přehled Cashflow si vedeme neustále (na denní bázi). Je to jakobychom se denně podívali do peněženky a viděli kolik tam máme složenek na zaplacení a kolik peněz k dispozici.

Co si tedy do Cashflow napíšeme? Do cashflow uvedeme vše co máme v daném dnu, týdnu, či měsíci platit, částku a přesné datum – KDY, do druhého odstavečku si uvedeme vše za co nám má být zaplaceno, částku a KDY.

Jednoduchý vzor CASHFLOW (měsíční)

MÁME ZAPLATIT

MÁ NÁM BÝT ZAPLACENO

-faktury za dodávky služeb, zboží

-splátky půjček/úvěrů

-faktury za pravidelné režie (elektřina, nájem, telefon, internet….a jiné)

-odměny, výplaty

– daně a odvody státu

datum…………………………………………………

– naše vydané faktury za služby/výrobky

– jiné příjmy, které nám plynou z naší podnikatelské činnosti např. úroky z investic, vratky daní, jiné ad hoc příjmy aj.

datum……………………………………..…..

Přehled nám pak slouží k tomu, abychom se dokázali objektivně rozhodovat o dalších nákupech, investicích, rozjezdech inovací, ale také abychom věděli zda budeme mít včas a v dostatečné výši prostředky k tomu, abychom zaplatili režie spojené s podnikáním, své zaměstnance a spolupracovníky, a v neposlední řadě také sami sebe.