+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

FINANČNÍ MINIMUM PRO ÚSPĚŠNÉ PODNIKÁNÍ – 2. FINANČNÍ PLÁN

“Podnikání je soustavná činnost za účelem zisku.” Nedílnou součastí úspěšného a prosperujícího podnikání se proto stává šestero základních ukazatelů.

1. PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR

2. FINANČNÍ PLÁN

3. OBCHODNÍ PLÁN

4. CASHFLOW (= FINANČNÍ TOKY)

5. ROZVAHA

6. VÝSLEDKOVKA

 

2. FINANČNÍ PLÁN

Pro mnoho lidí jsou finanční ukazatele a názvosloví “španělskou vesnicí” a cítí se v této oblasti zcela ztraceni. Finanční plán toho může být často důkazem. Nehledejte v tom však žádnou vědu a pokuste se dívat na finanční pojmy i čísla zcela jednoduše. Finanční plán nám v jednoduchosti říká 3 základní věci, které jsou pro nás a naše podnikání velmi důležité.

Finanční plán nám říká:

CO MĚ MÉ PODNIKÁNÍ DOSUD STÁLO?

CO MĚ MÉ PODNIKÁNÍ JEŠTĚ BUDE STÁT?

KDY SE MI VLOŽENÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY DO PODNIKÁNÍ VRÁTÍ?

Ve finančním plánu sledujeme úspěšnost našeho podnikání po finanční stránce. Pokud dáváme do podnikání naše vlastní prostředky, nebo cizí peníze, které jsme si na podnikání půjčili například od banky, známých, příbuzných či rodiny, měli bychom vědět za jak dlouho se nám naše i cizí prostředky, prostřednictvím naší podnikatelské činnosti, vrátí.

Finanční plán je základem pro stanovení si ceny za své služby a produkty, a vstupní informací pro náš OBCHOD – kolik hodin služby nebo kusů výrobků (produktu) musíme prodat a za jaké období, abychom byli skutečně úspěšní a prosperující podnikatelé.

DEFINICE PODNIKÁNÍ JE: “PODNIKÁNÍ JE SOUSTAVNÁ ČINNOST ZA ÚČELEM ZISKU.”

Pokud si nevedeme a neřídíme finance v podnikání, jen těžko můžeme být úspěšní a ziskový. Je to, jako bychom se snažili chytat ryby v prázném rybníce a nevěděli o tom.

Základní informace/údaje pro sestavení FINANČNÍHO PLÁNU, které si musíme vést jsou:

1. Vlastní vložené peníze:

Částka: …………………………………………Kč

Návratnost (datum kdy chceme vložené peníze zpět) ……………………………………………………………………………………..

Pokud dáváme do podnikání vlastní peníze, měli bychom si uvědomit, že jako podnikatel musíme vést pro sebe, ale i pro finanční úřad nějaké účetnictví nebo zjednodušeně – přehled příjmů a výdajů. Proto i my tady vystupujeme ve dvou rolích. Jednou jako soukromá osoba, která půjčuje peníze mé druhé roli “podnikatelce”. V praxi to znamená, že například “já – Marcela” půjčuji do začátku podnikání finance “Marcele – podnikatelce” a o tomto si sepíši jednoduchou smlouvu o půjčce, kde si uvedu kolik peněz si půjčuji, na jak dlouho a s jakým úrokem.

Jednoduchý příklad výpočtu návratnosti:

Vlastní vklad = 100.000 Kč, očekávaná návratnost za 3 roky (tj. 3×12 měsíců = 36 měsíců). 100.000,-/36 = 2.778,- budu muset vydělat každý měsíc, aby se mi do 3 let vrátila moje vstupní investice (tj. vlastní vklad).

Tato čísla nám slouží pro potřeby OBCHODNÍHO PLÁNU, abychom prodejem dokázali naplnit naše finanční očekávání. Samozřejmě, že si částku minimální měční návratnosti můžeme různě v čase posouvat např. jeden měsíc nemusím vydělat nic, ale v tom dalším už bychom měli přinést 2x 2778,-, abychom naplnili očekávání našeho podnikání. Všechna čísla si stanovujeme sami, a pokud se našemu prodeji nedaří, nebo počáteční rozjezd trval příliš dlouho, je nutné si toto přiznat a počítat s tím při vyhodnocování našeho podnikatelského počínání.

2. Cizí vložené peníze:

Částka: ……………………….…………..…Kč

+ úrok za půjčení peněz …….% tj.……………………………… Kč

Návratnost (datum kdy musíme půjčené peníze vrátit zpět včetně úroku) ………………………………………………………………………………….……

 

3. Náklady (výdaje) spojené s naší podnikatelskou činností, které musíme každý měsíc vynaložit …………………………………………………Kč

Jaké náklady sem patří? Materiál, veškeré režie – voda, elektřina, internet, telefon, pojištění, doprava, ale i naše vlastní osobní náklady, protože podnikání je naší obživou, takže i naše odměna/mzda musí být do ceny služby/výrobku započítána, odvody státu /sociální a zdravotní pojištění/ a taky hlavně marže /to je částka nebo procento přirážky, které si na výrobek nebo službu přidáme, abychom vytvářeli skutečný zisk/.

Výstupem z FINANČNÍHO PLÁNU nám pak bude – KOLIK MUSÍME MĚSÍČNĚ VYDĚLAT (souhrn všech položek), aby naše podnikání bylo úspěšné a profitabilní (ZISKOVÉ). Finanční plán nám dává i základní čísla pro tzv. CENOTVORBU, to je stanovení ceny za hodinu služby nebo kus výrobku.

Vytvoření FINANČNÍHO PLÁNU není nic složitého. Můžete si údaje napsat na čistý bílý papír nebo do jednoduché tabulky. Důležité je, abyste tato čísla znali a jakou formou si je povedete zůstává pouze na vás.