+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

FINANČNÍ MINIMUM PRO ÚSPĚŠNÉ PODNIKÁNÍ – 1.PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR

“Podnikání je soustavná činnost za účelem zisku.” – takto zní definice podnikání, a abychom naplnili její slova, je důležité finance v podnikání maximálně sledovat, kontrolovat, řídit a spravovat. Nedílnou součastí úspěšného a prosperujícího podnikání se proto stává šestero základních ukazatelů.

1. PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR

2. FINANČNÍ PLÁN

3. OBCHODNÍ PLÁN

4. CASHFLOW (= FINANČNÍ TOKY)

5. ROZVAHA

6. VÝSLEDKOVKA

V čem nám jednotlivé ukazatele či přehledy pomáhají a proč si je máme sledovat a tvořit? Jak si je nejjednodušeji sestavit/vytvořit, aby nám v životě podnikání byly opravdu užitečné a ku prospěchu. Nehledejte v tom nic složitého a zkuste to jako já.

 

1.PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR

Sestavit si svůj podnikatelský záměr je velmi důležité, abychom vůbec znali PROČ se do podnikání pouštíme, a to nejen my, ale pokud bychom hledali investory, kteří by nám měli pomoci naše podnikání financovat, potřebují mít maximální znalost o našem záměru. Velmi dobře je důvod vytvoření si podnikatelského plánu popsán už v článku: http://www.financeproradost.cz/clanek/vzorec-na-uspech-hodnota-3.

(“naše vize na papíře”)

Základní otázky, které musí být v Podnikatelském záměru zodpovězeny jsou: Co? Kdo? Kde? Kdy? Jak? Komu? Proč? a Za kolik?

Co bychom si měli do PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU zaznamenat, jsou odpovědi na tyto základní otázky:

 • CO trhu nabízíme – jakou potřebu, řešení, problém naše služba nebo produkt nabízí (definovat jasný užitek).
 • KDO je naše cílová skupina – pro službu/produkt by měl existovat dostatečně VELKÝ TRH.
 • PROČ má moje služba/produkt šanci prosadit se na trhu. Jaká je jeho zřejmá výhoda proti konkurenci.
 • JAK budeme naši službu/produkt nabízet a prostřednictvím KOHO.
 • ZA KOLIK budeme naši službu/produkt prodávat (podklady pro finanční a obchodní plán).
 • KDY A KDO – jaká je časová realita našeho podnikání a kdo bude/budou hlavní osoba/y, která/é to celé z realizuje/í (náš tým).

Jednoduchý vzor PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

OTÁZKY?

ODPOVĚDI

CO?

 • Ø …….
 • Ø ……..
 • Ø ……..
 • Ø ……..
 • Ø ……..

PROČ?

 • Ø ………
 • Ø ………
 • Ø ………
 • Ø ……..
 • Ø ………

KOMU?

 • Ø ……….
 • Ø ………..
 • Ø ………..
 • Ø ……….
 • Ø ……….

JAK?

 • Ø ………..
 • Ø ………..
 • Ø ………..
 • Ø ………..
 • Ø ………..

KDE?

 • Ø ………..
 • Ø ………..
 • Ø ………..
 • Ø ………..
 • Ø ………..

ZA KOLIK?

 • Ø ………….
 • Ø ……………

V příštím článku 2. FINANČNÍ PLÁN.