+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

PODNIKÁNÍ Z PTAČÍ PERSPEKTIVY – FINANCE

V podnikání existuje šest základních oblastí, které budeme nuceni řešit. Je jedno zda jsme velká firma nebo malý živnostník. Pokud chceme být úspěšní a naše podnikání efektivní a prosperující, nezbývá než se s nimi seznámit.

 

ŠEST ZÁKLADNÍCH OBLASTÍ PODNIKÁNÍ:

1. PR (PUBLIC RELATIONS) – MARKETING

2. OBCHOD

3. FINANCE

4. IT (INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE)

5. OPS (OPERATIVA) – BACK OFFICE (ZÁZEMÍ FIRMY)

6. LIDÉ

 

3. FINANCE

Oblast FINANCÍ představuje pro většinu podnikatelů tu nejméně populární oblast, protože souvisí s účetnictvím, daněmi, právem a dalšími nutnostmi, které nám ukládá legislativa. Často se nám může zdát, že právě tato oblast nás nejvíce omezuje a přistřihuje nám křídla. Pro každého podnikatele, je však tato oblast z pohledu zodpovědného podnikání ta NEJDŮLEŽITĚJŠÍ a neměla by být v žádném případě opomíjena.

Vědět jak si v podnikání stojím, jaké mám výdaje, jaké mám příjmy, zda jsem ve ztrátě či v zisku, jsou základní informace pro každého podnikatele. Pokud tyto informace nemám, pak se nám zcela ztratil smysl našeho podnikatelského počínání.

 

Oblast FINANCÍ zahrnuje:

  • Účetnictví
  • Povolovací činnost, kde nám legislativa ukládá povinnost mít k dané podnikatelské činnosti – licence, certifikace, oprávnění k podnikání aj.
  • Založení bankovních účtů, investice, úvěry/půjčky
  • Pojištění
  • Reporting – přehledy o našich aktivitách – počtech klentů, počtech prodejů, počtech nových akvizic (nový obchodní případ), počtech obchodníků, úspěšnosti prodeje atd. – slouží hlavně oblasti OBCHODU při nastavování nových obchodních strategií na základě skutečných obchodních výsledků promítnutých do reálných příjmů (peněz).
  • Controlling nebo-li kontrola našeho hospodaření – sleduje a kontroluje naše výdajové položky a snaží se je touto činností více řídit. Optimalizovat a mnohem efektivněji vynakládat.
  • FINANCE v sobě obstarávají a hlídají i 6 základních ukazatelů úspěšného podnikání – jako jsou: PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR, FINANČNÍ PLÁN, OBCHODNÍ PLÁN, CASHFLOW, ROZVAHA A VÝSLEDOVKA.