+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

Den svatého Valentýna – svátek, který sebou přináší různé emoce. Něktěří ho opěvují, někteří ho zatracují. Pro řadu firem je to období zvýšené ekonomické prosperity. Ať již se na svátek díváme z jakéhokoliv úhlu pohledu, pojďme si připomenout – co tento den v historii lásky vlastně znamenal.

Svátek svatého Valentýna se slaví každoročně 14.2. jako svátek lásky a náklonnosti mezi intimními partnery. Svátek je pravděbodobně odvozen od svátku Lupercalia slaveném ve starověkém Římě. V předvečer tohoto dne byly do “urny lásky” vloženy lístečky se jmény dívek. Každý mladý muž potom tahal lísteček a dívka, jejíž jméno si vytáhl, se měla stát jeho “miláčkem” v následujícím roce. Jiná legenda říká, že tento den začal být známý jako Den svatého Valentýna podle kněze Valentýna. Claudius II, vládce Říma, zakazoval svým vojákům se ženit či jen zasnubovat, protože se bál, že by tito chtěli zůstat doma u svých rodin a nešli by do boje. Valentýn vzdoroval vládci a tajně oddával mladé páry. Byl zatčen a později popraven právě 14.2.

Tradičně se na Valentýna posílají dárky, květiny, cukrovinky či pohlednice. V Čechách se rozšířila tradice visacích zámků lásky, které si páry společně připevňují na zábradlí mostů.